Archive | februar, 2021

Friluftsgudstjeneste ved O-hytta 21. mars

Påskeaften 10. april 1971 ble Sørreisa O-lags klubbhytte O-hytta innviet med sportsgudstjeneste, som det ble kalt den gang, ledet av daværende sokneprest i Sørreisa og senere biskop i Nidaros, Finn Wagle. Søndag 21. mars 2021, ikke mange dager fra akkurat 50 år senere, blir det ny gudstjeneste ved O-hytta, denne gang ledet av nåværende sokneprest […]

Les mer ·

Vel gjennomført årsmøte

Sørreisa O-lag gjennomførte i kveld årsmøte i de gamle lokalene til NAV i kommunehuset i Sørreisa. Syv personer møtte opp fysisk, mens en person deltok via Teams. Deltakerne var som følger: Jon Helge Vaeng, Anne-Kari Bakkland, Arvid Johansen, Helene Aspevoll, Leif Gulbrandsen, Eli Blomseth Helgesen, Guri Løkse og Hans-Martin Vaeng (via Teams). To saker var […]

Les mer ·

Skiturorienteringa er klar

Også denne vinteren arrangerer vi skiturorientering. 15 poster er satt ut langs skiløypene i kommunen. Les mer på vår turorienteringsside.

Les mer ·

Informasjon om årsmøtet – oppdatert

Det vises til innkalling av 4. januar. Årsmøte for Sørreisa O-lag finner sted søndag 28. februar kl. 1800-2000 i NAVs tidligere lokaler i 2. etasje på kommunehuset i Sørreisa. Inngang som vender mot YX-stasjonen benyttes. Vi anmoder alle som tenker å delta om å gi beskjed om dette på e-post til helgejon@online.no eller på SMS […]

Les mer ·

Bli med ut!

Sørreisa kommune oppfordrer alle til å bli med ut. Dette i forbindelse med årets kulturuke som avvikles i perioden 19.-28. mars. På grunn av covid-19-pandemien byr det på utfordringer å samle folk innendørs, så kommunen vil i stedet ha folk ut. Kommunen oppfordrer til å tenke både tradisjonelt og utradisjonelt. I et informasjonsskriv kommunen har […]

Les mer ·

Klubbutvikling med hjelp fra NOF

Norges orienteringsforbund (NOF) gjennomførte torsdag 11. februar et webinar med tema klubbutvikling. Dette er et konsept der veiledere fra NOF hjelper orienteringsklubber med å gjøre akkurat det – nemlig utvikle klubben. Fra Sørreisa O-lag deltok styreleder og Anne-Kari Bakkland. Vi uttrykte under møtet interesse for å delta i konseptet, noe NOF selvsagt responderte positivt på. […]

Les mer ·

Idrettsforbundet gratulerer

I anledning Sørreisa O-lags 50-årsjubileum i fjor fikk vi tidlig på året beskjed fra Troms og Finnmark idrettskrets om at de på vegne av Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité (NIF) ønsket å gi o-laget en oppmerksomhet i anledning jubileet. På grunn av covid-19-pandemien måtte imidlertid den ene planlagte anledningen etter den andre for […]

Les mer ·

Turbok for Senja og Midt-Troms

Midt-Troms Friluftsråd opplyser at boka «Turbok for Senja og Midt-Troms» skal gis ut i nytt opplag, og at det i den forbindelse er mulig å få inn endringer. Første utgave kom i 2015. 130 turer og 3 nasjonalparker er omtalt i boka, illustrert med over 400 bilder. I tillegg finner man små og store tips […]

Les mer ·