About Jon Helge Vaeng

Author Archive | Jon Helge Vaeng

Årsmøtet for 2023 vel i havn

I dag gjennomførte Sørreisa O-lag årsmøte for 2023 på møterom på kommunehuset i Sørreisa. 12 personer møtte opp. Møtet gikk som vanlig rolig for seg uten store diskusjoner. Økonomien i o-laget er svært god, og aktivitetsnivået fremover vil bli minst like stort som før. Årets hovedarrangement blir nordnorsk mesterskap på Bardufoss 16.-18. august, der Sørreisa […]

Les mer · Kommentarer (0)

Snart klar for ny turorienteringssesong

Sluttallene for Sørreisa O-lags turorientering (TurO) for 2023 viser at 42 personer deltok i TurO på vinteren mens 85 personer deltok i TurO på sommeren. Se oppsummeringer her: Oppsummering TurO 2023 Oppsummering Postplukk i Skardalen Oppsummering Stolpejakten 2023 Et tilbakeblikk på de fire siste årene viser denne utviklingen: TurO vinter (TurO på ski): 2020: 16 […]

Les mer · Kommentarer (1)

Innkalling til årsmøte

Sørreisa O-lag kaller herved inn til årsmøte, med henvisning til lov for Sørreisa O-lag § 14 annet ledd. Årsmøtet finner sted fredag 1. mars kl. 1800-1930 i møterom 1 på Sørreisa kommunehus. Oppdatering 23.02.2024: Årsmøtedokumenter er lagt ut Årsmelding Saksliste Forretningsorden Kontrollutvalgets beretning Regnskap 2023 og budsjett 2024 Valgkomiteens innstilling Valgkomiteens innstilling kommer straks den […]

Les mer ·

Medlemskontingent

Grunnet pålegg fra Norges idrettsforbund må vi fakturere medlemskontingent via en medlemsportal. I vårt tilfelle benytter vi IdrettenOnline. Hvis du har mottatt en e-post fra ikke-svar@email.idrettenonline.no med emnefelt «En avgift er klar for betaling» så gjelder den medlemskontingent for 2024: Noen av dere er sikkert kildekritisk til ukjente e-poster og vegrer seg for å trykke […]

Les mer ·

Oppsummering Natt-O-jakt 2023

Det ble gjennomført fire løp med tilsammen 68 starter. Gjennomsnittlig deltagerantall per løp er 17. Flest deltagere var det på løpet ved Finnset grendehus 28. september med 20 deltagere. Færrest deltagere var det på løpet i Finnfjordbotn 19. oktober med 10 deltagere. Totalt 38 personer deltok på minst et løp. Seks personer deltok på samtlige […]

Les mer ·

Oppsummering O-jakt 2023

                – Det ble gjennomført 12 løp med til sammen 702 starter. Gjennomsnittlig deltagerantall per løp er 59. Flest deltagere var det på løpet ved Bålhuset på Furøy 1. juni med 82 deltagere. Færrest deltagere var det på løpet i Skaret 31. august med 37 deltagere. Totalt 184 […]

Les mer ·

Oppsummering Stolpejakten 2023

360 deltagere fant minst en stolpe. 138 deltagere fant alle 30 stolper. 173 deltagere fant minst 20 stolper og er med i trekningen av premier. Det ble registrert 6590 stolpebesøk. I gjennomsnitt fant hver deltager 18 stolper. Eldste deltager var Aud Bakkehaug på 92 år (!).

Les mer ·

Oppsummering turorientering 2023

Vinter: Det ble arrangert én tur med 22 poster. Totalt 42 personer fant minst én post. Syv personer fant alle 22 poster: Hanne Fredriksen, Lisbeth Fossbakk, Ragnhild Winther Lyshaug, Eirik Sørensen, Helene Aspevoll, Linda Bergli og Arvid Johansen. Sommer: Det ble arrangert åtte turer med til sammen 90 poster. Totalt 85 personer fant minst én […]

Les mer ·

Resultater Natt-O-jakt 5-23 – Mørketidspostplukk

Med et aldersspenn på 79 år mellom yngste og eldste deltager ble årets utgave av Natt-O-jakta avsluttet med løp fra Sørreisa stadion. Deltagelsen ble på 18 deltagere, og det er vi fornøyd med selv  om vi hadde håpet at flere av befolkningen i Sørreisa ville benytte sjansen til en veldig artig form for mørketidstrim. Arrangør […]

Les mer ·

Natt-O-jakt 5-23 – Mørketidspostplukk – Sørreisa stadion

Søndag 22. oktober ble det på Finnsnes arrangert «Mørketidsvandring», som var en felles tur fra Finnsnes ungdomsskole opp til toppen Varden. Et flott arrangement for å markere at mørketiden er litt over en måned unna i vårt område. Mørketidspostplukk Som en ekstra vri på neste løp i vår serie med nattorienteringsløp «Natt-O-jakt» inviterer Sørreisa O-lag […]

Les mer ·