Archive | januar, 2017

ÅRSMØTE I SØREISA O-LAG

Det blir årsmøte i Sørreisa O-lag søndag 19.februar 2017 kl 18.00 på møterom 1 på kommunehuset. Vanlige årsmøtesaker. Innkomne saker må være styret i hende innen 12.februar.   Vel møtt.

Les mer ·