Archive | januar, 2016

Årsmøte i Sørreisa o-lag søndag 21. februar kl 18.00

Det blir årsmøte i Sørreisa o-lag søndag 21. februar kl 18.00 på Møterom 1 på kommunehuset. Vanlige årsmøtesaker. Innkomne saker må være styret i hende innen 7. februar. Styret ber om at dere leser i gjennom forslag til ny lovnorm fra Norges Idrettsforbund (NIF) før årsmøtet,  og kommer med eventuelle forslag til endringer for Sørreisa o-lag på […]

Les mer ·