Verdens orienteringsdag

Verdens Orienteringsdag (World Orienteering Day – WOD) arrangeres hvert år av det internasjonale orienteringsforbundet (IOF). Hovedmålet med dagen, som i praksis er flere dager, er å gi flest mulig barn og unge i hele verden spennende og inspirerende orienteringsopplevelser og å gjøre idretten kjent for flere.

I fjor ble WOD avlyst på grunn av koronaviruspandemien. I år gjøres det et nytt forsøk, og Norges orienteringsforbund har et mål om å få til minst 250 arrangementer og 40 000 deltakere.

I 2021 er det lagt opp til to arrangementsperioder; 19.-25. mai og 8.-14. september. Sørreisa O-lag vil ha arrangementer i begge perioder. Selv om målgruppen for verdens orienteringsdag først og fremst er barn og ungdom, vil våre tilbud være rettet mot folk i alle aldre.

Del 1 – 19.-25. mai:
20. mai: O-jakt i Brøstadbotn med lansering Grønn tur

Del 2 – 8.-14. september:
9. september: O-jakt på Bardufosstun

Samtidig som del 2 av Verdens orienteringsdag arrangeres Friluftslivets uke i regi av Norsk Friluftsliv og de norske friluftslivsorganisasjonene.

(Sist oppdatert: 07.09.2021)