Grønn tur

Som en del av turorienteringen om sommeren arrangerer vi grønne turer som er den enkleste formen for turorientering.

En grønn tur er et lavterskeltilbud både med hensyn til vanskelighetsgrad og tilgjengelighet, og krever ingen forkunnskaper eller erfaringer. Den passer for alle; barn, ungdom, voksne, eldre og funksjonshemmede, og vil kunne gjennomføres på beina, på sykkel, i rullestol og med barnevogn.

Alle grønne turer er gratis.

Poster i form av stolper

Postene på grønne turer er stolper som er lett tilgjengelige da de er plassert rett ved siden av sti/vei.

Postene er nummerert i rekkefølge slik at det blir en naturlig løype, men du kan selvsagt ta postene i den rekkefølgen du ønsker. Du trenger heller ikke ta alle poster på en gang men kan dele det opp i flere mindre turer.

Fire grønne turer

I 2024 arrangerer* Sørreisa O-lag grønne turer følgende steder (kart):

Kart skrives ut via lenkene over eller hentes på siden turorientering.no eller i appen. Se under.

*) Den grønne turen på Finnsnes gjennomføres i et samarbeid med Senja kommune og Frisklivssentralen i Senja kommune. Disse står som «eier» av turen mens Sørreisa O-lag er systemteknisk arrangør.

Hvordan få tak i kart

Alle kart er lagt ut på turorientering.no, og kan også hentes via appen Turorientering. Grønn tur-kartene og kartet til Postplukk-turen i Rabbåsdalen er gratis og vil også kunne lastes ned direkte via lenkene over, mens de øvrige kartene må kjøpes via turorientering.no eller appen.

Vi tilbyr også å skrive ut kart og levere/sende etter nærmere avtale. Send e-post til post@sorreisa-olag.no eller ring 95086068 / 93203654.

Registrering av poster

Hver post vil være utstyrt med en bokstavkode + QR-kode. Kodene vil kunne registreres på flere måter:

 1. Via appen Turorientering på App Store eller Google Play:
  • Scann QR koden på posten (anbefales!) eller skriv manuelt inn koden i appen
 2. På siden turorientering.no:
  • Skriv ned koden fysisk, eller ta ta bilde av postens kode, og skriv manuelt inn koden på siden
 3. Via post til Sørreisa O-lag:
  • Skriv ned kodene fysisk og send disse på e-post til post@sorreisa-olag.no eller i vanlig brev til Sørreisa O-lag, Postboks 199, 9315 Sørreisa
  • Navnene på de som deltar på den grønne turen på Finnsnes og sender inn koder til oss etter alternativ 3 vil bli videreformidlet til Senja kommune.

For å bruke de to førstnevnte alternativene (App og turorientering.no) må man først lage seg en brukerprofil. Det kan gjøres både i appen og på turorientering.no.

Poenglister

Se hvem som har funnet stolper:

Gratis lån av utstyr

I samarbeid med Sørreisa Folkebibliotek låner vi ut utstyr. Se denne siden.

Grønn tur er for alle, også de som sitter i rullestol. Odd-Arne Brandmo deltar her på den grønne turen på Finnsnes når turen ble åpnet mandag 17. juni. På seg har han kartstativ utlånt fra Sørreisa O-lag. Kartstativ kan lånes på Sørreisa folkebibliotek eller direkte hos oss. (Foto: Frisklivssentralen i Senja kommune)

Lære mer om orientering?

Har du lyst til å lære mer om orientering finner du informasjon på denne siden.

Feil eller mangler ved Sørreisa O-lags TurO-poster må meldes til Arvid Johansen på tlf. 95086068.

(Sist oppdatert: 19.06.2024)