Grønn tur

Som en del av turorienteringen om sommeren arrangerer vi grønne turer. Grønne turer vil åpnes rundt midten av mai.

En grønn tur er et lavterskeltilbud innen orientering både med hensyn til vanskelighetsgrad og tilgjengelighet.

En grønn turer skal være et tilbud for alle; barn, ungdom, voksne, eldre og funksjonshemmede, og skal kunne gjennomføres på beina, på sykkel, i rullestol og med barnevogn.

En grønn tur krever ingen forkunnskaper eller erfaringer.

En grønn tur har poster lett tilgjengelig på eller rett ved siden av sti/vei.online loans. online loans. Postene består av stolper, slik som i Stolpejakten.

En grønn tur har kun lette stigninger. Lengden på turen er mellom 1,5 og 3 km, og turen skal kunne gjennomføres på 45-60 minutter hvis man går.

En grønn tur vil ha mellom 5 og 15 poster.

Postene er nummerert i en naturlig rekkefølge slik at det blir en løype, men man kan selvsagt ta postene i den rekkefølgen man ønsker.

Grønn tur-stolpe 2023.

I 2024 arrangerer vi grønne turer følgende steder:

  • Brøstadbotn (Elvetun skole, Brøstadbotn sentrum)
  • Skøelv (Skøelv skole, Skøelv stadion)
  • Straumen (Sørreisa barne- og ungdomsskole, Straumen)

Stolpene vil stå ute til 31. oktober.

Postene kan registreres på mange måter. Les på vår hovedside for turorientering hvordan det gjøres.

Presentasjon av hva en grønn tur er og av fargegraderingen i turorientering:

(Sist oppdatert: 26.03.2024)