Archive | november, 2022

Mange fant stolper, men hva med fremtiden?

Stolpejakten ble avsluttet 31. oktober. Årets tall viser at 339 personer har funnet minst en stolpe. Det er en nedgang fra i fjor da vi hadde 441 deltagere, mens det i 2020 var 324 deltagere. En forklaring til nedgangen fra i fjor kan være at koronanedstengingen i samfunnet gjorde at flere søkte til de trimtilbud […]

Les mer ·

Presentasjoner fra Friluftslivssamling

Troms og Finnmark fylkeskommune, friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms og Finnmark arrangerte den 3. november på Fylkeshuset i Tromsø en samling for kommuner, frivillige organisasjoner, natur- og friluftslivsforvaltere og andre som er interesserte i å tilrettelegge for friluftslivet i fylket. På denne samlingen ble blant annet Friluftslivets ildsjelpris for Troms 2022 […]

Les mer ·

Friluftslivets ildsjelpris for Troms til Sørreisa O-lag

Under Troms og Finnmark fylkeskommune sin årlige Friluftslivsamling i Tromsø i dag ble Friluftslivets ildsjelpris for Troms i 2022 delt ut. Prisen gikk til Sørreisa O-lags ildsjeler Arvid Johansen og Jon Helge Vaeng. Nyhetssak på hjemmesiden til Forum for natur og friluftsliv Troms Statutter for prisen Juryens begrunnelse Forfatteren av denne saken er en av […]

Les mer ·