Archive | februar, 2022

Boostkveld med Åshild

Boost betyr i følge ordboka løft, økning, styrking, dytt. Og det var nettopp det Åshild Johnsen fra Troms og Finnmark idrettskrets ga ledelsen for Sørreisa O-lag torsdag kveld 25. februar under et møte i Sørreisa. Møtet kom i stand etter at o-laget hadde kontaktet idrettskretsen etter å ha lest denne saken på idrettskretsens hjemmeside. På […]

Les mer ·

Ishavskraft blir hovedsponsor

Sørreisa O-lag har i dag signert en treårig samarbeidsavtale med Ishavskraft. Avtalen er viktig for oss og er o-lagets største, og har en varighet på tre år. Vi hadde også avtale med Ishavskraft i årene 2014-2017, og er kjempeglade for å ha fått Ishavskraft med på laget igjen. «Vi setter spor der du bor» Hjemmeside […]

Les mer ·

Lov for o-laget

Sørreisa O-lags lov er basert på gjeldende lovnorm for idrettslag. Siste endringer i lovnormen ble gjort av idrettsstyret i møte 16.11.2021. Vi har tilpasset oss disse endringene, og på årsmøtet 20.02.2022 ble revidert lov for Sørreisa O-lag vedtatt. Lov for Sørreisa O-lag

Les mer ·

Instruks for kontrollutvalg

I henhold til lov for Sørreisa O-lag § 21 første ledd bokstav e skal o-lagets kontrollutvalg utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks. Gjeldende instruks ble vedtatt på årsmøte i o-laget den 20.02.2022. Instruks for Sørreisa O-lags kontrollutvalg (Sist oppdatert: 20.02.2022)

Les mer ·

Offensivt årsmøte

Sørreisa O-lag gjennomførte i kveld årsmøte. Seks personer deltok fysisk på møterom på kommunehuset, mens tre personer deltok via Teams. Som i alle tidligere år forløp også dette årsmøtet i rolige former. Et offensivt årsmøte vedtok bl.a. å sette av penger i budsjettet til honorar til trener/instruktør. Organisert trening av barn/ungdom er noe vi kan […]

Les mer ·

Kursdag for lærere

Onsdag 8.juni kl. 10.00-15.00 blir det arrangert en kursdag i orientering på Skøelv skole. Kurset er for lærere på skoler i Midt-Troms som er med i prosjektet Læring i friluft, og er gratis å delta på. Ansvarlig arrangør for kurset er Midt-Troms friluftsråd, som samarbeider med Norges orienteringsforbund v/Henning Bratland Carlsen om den praktiske gjennomføringen. […]

Les mer ·

Natursorg og endringsvilje

Hvis terrenget der du gjennom alle tider har kunnet ta deg en trimtur og nyte roen plutselig ikke kan brukes til det lenger, f.eks. fordi det anlegges en vei eller blir ført opp et boligfelt, hvordan vil det påvirke deg? Vil du kjenne på natursorg? Forum for natur og friluftsliv arrangerer tirsdag 1. mars kl. […]

Les mer ·

Velkommen til årsmøte

Det vises til innkalling av 6. januar. Årsmøte for Sørreisa O-lag finner sted søndag 20. februar kl. 1800-2000 i møterom på kommunehuset i Sørreisa. Inngang som vender mot YX-stasjonen benyttes. De som ikke har mulighet til å delta fysisk, kan delta via Teams. Bruk da denne lenken. (Hvis problemer med å logge inn, se helt […]

Les mer ·

Ski-Tur-O

Ski-Tur-O 2022 Sørreisa O-lag ønsker velkommen til årets turorientering på ski. Vi tilbyr 15 poster langs skiløypene i kommunen. Alle postene er satt ut. Postene er tegnet inn på et kart med rutenett hvor hver rute er på 1000 x 1000 meter. Diameteren på postringen er rundt 300 meter. Posten er plassert omtrent midt i […]

Les mer ·