O-hytta

O-hytta eies av Sørreisa O-lag. O-laget ble stiftet 18. november 1970, og en av de første sakene o-laget tok fatt på, var å få ført opp en hytte på Heia ved foten av Middagsfjellet. Sentral i dette arbeidet var Odd Ovesen, som kjøpte huset etter Axel og Ida Aareland på Bakkejord og fikk det demontert, fraktet med lastebil til Skøelv og derfra opp til Heia med forsvarets helikopter. Odd Ovesen tegnet hytta slik den ble, og den fikk navnet O-hytta. Hytta ble innviet påsken 1971 da Finn Wagle, senere biskop i Nidaros, gjennomførte sportsgudstjeneste på påskeaften. På 90-tallet gjennomgikk hytta en omfattende restaurering og utbedring fram til dagens hytte. Alt arbeid fra oppføring frem til i dag er gjort på dugnad av o-lagets medlemmer.

O-hytta april 2022. (Foto: Hallstein Myrstad)

Nesten nøyaktig 50 år etter at O-hytta ble innviet med gudstjeneste, ble det gjennomført ny gudstjeneste ved O-hytta.

Vi leier ut O-hytta til skoler, lag/foreninger og private.

Kontaktperson for O-hytta i Sørreisa O-lag:
Arvid Johansen; e-post: arvidj3@online.no / tlf. 950 86 068

(Sist oppdatert: 01.06.2022)