Archive | mars, 2022

Morsom vri på orientering: Fotoorientering

Som en aktivitet i kulturuka i Sørreisa gjennomførte Sørreisa O-lag i dag et opplegg med fotoorientering. Oppmøtested/start/mål var ved Bølgen. Fem poster var satt ut i Sørreisa sentrum. Postene var ikke markert med tradisjonelle orienteringsskjermer, men kun med en elektronisk registreringsplate. Deltagerne fikk utlevert et kart hvor det var tegnet inn fem store sirkler (postringer) […]

Les mer ·

Bli med!

Norges idrettsforbund (NIF) med underliggende særforbund, herunder orienteringsforbundet, har stort fokus på å inkludering. Inkludering handler om å sikre at barn og unge med innvandrerbakgrunn og de som vokser opp i familier med lav inntekt, kan delta på idrettsaktiviteter. NIF har opprettet en egen side om temaet. På temasiden finnes det bl.a. filmer og brosjyrer […]

Les mer ·

Barmark i mars !

Rapport fra Tromsø: Våren er tydeligvis kommet for å bli (tror vi), og med reduserte skiforhold (dog ikke på fjellet), ble det søkt etter muligheter for å oppsøke barmark. Og det fant vi, på Ørnfløya ved Brensholmen, rett før Sommarøya. Både Ørnfløya og Sommarøya var nærmere 95% bar ! Og når det i tillegg eksisterer […]

Les mer ·

Anne-Kari Bakkland valgt til nestleder i Troms orienteringskrets

I dag gjennomførte Troms O-krets kretsting. Tinget foregikk gjennom en kombinasjon av fysisk samling på BUL-huset i Tromsø og digital deltagelse gjennom Teams. Tinget forløp rolig, og den eneste saken det ble en anelse diskusjon om var om kontingenten klubbene må betale til o-kretsen. Når det kom til valg hadde valgkomitéen gjort en grundig jobb […]

Les mer ·

Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar […]

Les mer ·

Turmat som bidrag til inkludering

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger. Friluftsliv er en viktig del av norsk kultur. Norge har blitt mer flerkulturelt, men ikke alle føler seg hjemme i den norske turkulturen. Alle har imidlertid en matkultur, og Norsk Friluftsliv startet i […]

Les mer ·