Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009.

Bekreftelse på formål

Før man kan søke om politiattest må man få en bekreftelse fra Sørreisa O-lag på at det foreligger et behov for en politiattest. Send forespørsel om en bekreftelse til post@sorreisa-olag.no. Søker må i forespørselen oppgi: Fullt navn, hvilke oppgaver vedkommende skal utføre og fødselsnummer.

Fra Sørreisa O-lag får den som skal søke om politiattest et ferdig utfylt skjema som heter «Bekreftelse på formål». Dette skal legges ved søknaden om politiattest.

Send søknad elektronisk eller i vanlig brev

Det er den enkelte som selv må sende søknad om politiattest. Dette kan gjøres på to måter:

  1. Elektronisk
  2. I vanlig brevpost

Søkere under 18 år må alltid søke i vanlig brevpost da foresatte må skrive under søknaden.

Søknad i vanlig brevpost sendes til:

Skjemaet sendes til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Fremvisning av politiattest

Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i Sørreisa O-lag som er ansvarlig for politiattester. For tiden er dette leder i o-laget.

Det blir ført register over hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

Konsekvenser av manglende eller mangefull politiattest

Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, er det ikke anledning til å la vedkommende få utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Det samme er tilfellet dersom attest ikke er innhentet eller ikke fremvist den politiattestansvarlige.

(Sist oppdatert 27.04.2024)

Abonner

Abonner på nyhetsbrev for å få oppdateringer

Stengt for kommentarer.