Archive | mars, 2021

Inspirerende start på klubbutviklingsprosessen

I kveld gjennomførte vi startmøtet i forbindelse med klubbutviklingsprosessen vi har startet opp med hjelp fra Norges orienteringsforbund. Det ble et kjempeinteressant møte ledet av Anna Sofie Hoff og Sigrid Vehus Skjerve som meget dyktige, strukturerte og engasjerende møteledere og veiledere. Syv stykker deltok fra Sørreisa O-lag. I tillegg deltok Forum for natur og friluftsliv […]

Les mer ·

Orienteringssporten gir deg mange religiøse opplevelser

Under den kjempefine friluftsgudstjenesten prest Jan-Ole Berntsen avholdt på O-hytta i helga kom det oss for øre at han selv deltok på løp i kretsen på første del av 70-tallet, der han løp for SOIL(Silsand). Da var det bare å dukke ned i arkivene for å finne dokumentasjon på dette. Mange bibelsitater kan lett overføres […]

Les mer ·

Flott friluftsgudstjeneste på O-hytta

Som det også fremgår i denne nyheten ble det i dag gjennomført friluftsgudstjeneste på O-hytta. Tross at været hadde dagen da det ikke kunne bestemme seg for hvilken modus det skulle legge seg på og hele tiden skiftet mellom strålende sol og vind og snøkov, tok 32 personer turen til fjells. I dette tallet inngår […]

Les mer ·

Prøv noe kjempeartig: UsynligO

Vi har nevnt det før, og gjentar  det herved: Prøv UsynligO, og du vil erfare at det er kjempeartig! UsynligO går ut på at deltagerne skal finne poster ved hjelp av et vanlig kart med poster, slik som i tradisjonell orientering. Det blir imidlertid ikke satt ut poster fysisk, slik at man ikke finner noen […]

Les mer ·

Invitasjon til startmøte i klubbutviklingsprosessen

Sørreisa O-lag er en klubb som vi er stolte av, og vi vil at klubben vår skal bli enda bedre. Vi ønsker å høre din mening om hva vi kan gjøre for å oppnå dette. Sørreisa O-lag inviterer derfor ALLE – store og små – som er nysgjerrig på orientering til å delta i en […]

Les mer ·

Medlemskontingent

Nytt år, nye utfordringer, men samme medlemskontingent. Årsmøtet til Sørreisa O-lag 28. februar vedtok å holde medlemskontingenten uforandret. Satsene er som følger: 100,- pr barn t.o.m. 16 år 300,- pr voksen f.o.m. 17 år 500,- for familie (barn inngår som familie til fylte 20 år) Som familie regnes ektefeller/samboere uten barn eller med barn under […]

Les mer ·