Inspirerende start på klubbutviklingsprosessen

I kveld gjennomførte vi startmøtet i forbindelse med klubbutviklingsprosessen vi har startet opp med hjelp fra Norges orienteringsforbund. Det ble et kjempeinteressant møte ledet av Anna Sofie Hoff og Sigrid Vehus Skjerve som meget dyktige, strukturerte og engasjerende møteledere og veiledere.

Syv stykker deltok fra Sørreisa O-lag. I tillegg deltok Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Troms, hvor Christine Myrseth fra FNF kom med svært nyttige innspill vi tar med oss i det videre utviklingsarbeidet.

Gjennom bruk av ulike digitale verktøy samt muntlig dialog kom vi frem til tre hovedmålgrupper vi skal fokusere på; voksne, barn/ungdom, samt de som ønsker å konkurrere. For de to førstnevnte målgruppene ble det laget utkast til handlingsplan hvor det respektive overordnede aktivitetsmål er henholdsvis å få med nye voksne i orientering og å jobbe bedre og mer strukturert mot skolene.

De fire timene møtet varte gikk veldig fort, og møtet ga virkelig inspirasjon til å gjøre Sørreisa O-lag til en enda bedre klubb.

Våre veiledere vil lage en rapport etter møtet som vi vil få tilsendt og vil bruke som basis i den videre prosessen frem til neste møte som vil finne sted en gang under Friluftslivets uke (4.-11. september). Forhåpentligvis er koronapandemien på det tidspunktet kommet på et nivå som gjør det mulig å møtes fysisk i Sørreisa. Endelig dato avtales innen 1. august. Vi ser frem til å møte Anna Sofie og Sigrid igjen.

Innledningsvis ble alle bedt om å si noe om sine forventninger til møtet.

 

«Organisasjonshjulet» er delt inn i 6 områder. Hver deltaker ble bedt om gi sin vurdering av hvor vi ligger på en skala fra 1 til 10 på de ulike områder. Det ser ut til at når det gjelder trenere har vi mest å måtte forbedre.

 

Tilbakemeldingene etter møtet var unisont positive.

Abonner

Abonner på nyhetsbrev for å få oppdateringer

Stengt for kommentarer.