Styret

Styreverv og andre verv 2023

Verv Navn Telefon Spesielle oppgaver*
Leder: Stine-Mari Gabrielsen 911 17 427
Nestleder: Anne-Kari Bakkland 952 52 115
Styremedlem: Hans-Martin Vaeng 482 96 494
Styremedlem: Eli Blomseth Helgesen 932 18 093
Styremedlem: Siw Helen Andreassen 410 33 855
Varamedlem: Eirik Arne Sørensen 414 43 120
Varamedlem: Lene Svendsen 989 94 048
Kontrollutvalg Margrethe G. Johansen 916 04 430
 – medlem: Britt Gunnberg 930 45 580
Valgkomité: Helene Aspevoll 938 39 913
 – medlem: Jon Helge Vaeng 992 91 425
 – vara: Suwimol Phiromthai Vaeng 453 24 556
X
Andre oppgaver: Ivar Helgesen 932 03 654 Kart, Print
Jon Helge Vaeng 992 91 425 Webredaktør


*): Oppgavefordelingen internt i styret bestemmes når det nye styret har sitt først møte.

(Sist oppdatert: 05.03.2023)