Styret

Styreverv og andre verv 2022

Verv Navn Telefon Spesielle oppgaver
Leder: Jon Helge Vaeng 992 91 425 Politiattester, Web, Støtteordninger, Idrettsrådet
Nestleder: Anne-Kari Bakkland 952 52 115 Barneidrettsansvarlig, Skole, Trening
Kasserer: Arvid Johansen 950 86 068 Økonomi, Materiell, O-hytta, Stolpejakten, Turorientering
Styremedlem: Hans-Martin Vaeng 482 96 494 O-jakt, Kart
Styremedlem: Stine-Mari Gabrielsen 911 17 427 Jubileum, Bekledning, Kompetanse
Varamedlem: Jon-Terje Rubbås 951 17 854
Kontrollutvalg: Britt Gunnberg
 – medlem: Ulf Wensel 932 49 978
X
Valgkomité: Eli Blomseth Helgesen 932 18 093
 – medlem: Margrethe G. Johansen 916 04 430
 – vara: Helene Aspevoll 938 39 913
X
Andre oppgaver: Ivar Helgesen 932 03 654 Kart, Print

 

(Sist oppdatert: 20.05.2022)