Styret

Styreverv og andre verv 2024

Verv Navn Telefon Spesielle oppgaver
Leder: Jon Helge Vaeng 992 91 425
Hjemmeside/Facebook, TurO, Natt-O-jakt, Gratis lån av utstyr
Nestleder: Hans-Martin Vaeng 482 96 394 Regnskap, Sponsoravtaler, Støtteordninger, Kart
Styremedlem Bjørn Barkli 995 33 929 Kurs
Styremedlem: Eli Blomseth Helgesen 932 18 093 Skole, Flyktninger, O-jakt, World Orienteering Week (WOW)
Styremedlem: Siw Helen Andreassen 410 33 855 Kasserer, Bekledning
Varamedlem: Eirik Arne Sørensen 414 43 120
Varamedlem: Lene Svendsen 989 94 048
Kontrollutvalg Margrethe G. Johansen 916 04 430
 – medlem: Britt Gunnberg 930 45 580
Valgkomité: Helene Aspevoll 938 39 913
 – medlem: Anne-Kari Bakkland 952 52 115
 – medlem: Tor Midttun 951 14 007
X
Annet: Ivar Helgesen 932 03 654 Kart, Print, TurO
Arvid Johansen 950 86 068 TurO, O-hytta, Klubb-brakke

(Sist oppdatert: 10.04.2024)