Archive | februar, 2023

Bli kjent-tur på Furøy

Sørreisa O-lag er med i en fadderordning i regi av Norges orienteringsforbund med formål å inkludere personer med innvandrerbakgrunn. Eli Blomseth Helgesen har fått i oppgave å koordinere dette internt i o-laget og inviterte på vegne av o-laget til bli kjent-tur for flyktningefamilier og andre familier lørdag 11. februar. Oppmøte var ved Sørreisa hotell i […]

Les mer ·

Fremtidskveld for idretten i Sørreisa

I kveld ble det avholdt et møte på Bølgen i regi av Sørreisa idrettsråd der idrettens status og fremtid i Sørreisa var tema. Idrettsrådets leder Otto Skogheim åpnet møtet før han gav ordet til Troms og Finnmark idrettskrets v/Pablo Pargas (rådgiver innen paraidrett og folkehelse) og Solveig Johansen Nygaard (rådgiver innen lov og organisasjon). Se […]

Les mer ·