Fremtidskveld for idretten i Sørreisa

I kveld ble det avholdt et møte på Bølgen i regi av Sørreisa idrettsråd der idrettens status og fremtid i Sørreisa var tema. Idrettsrådets leder Otto Skogheim åpnet møtet før han gav ordet til Troms og Finnmark idrettskrets v/Pablo Pargas (rådgiver innen paraidrett og folkehelse) og Solveig Johansen Nygaard (rådgiver innen lov og organisasjon). Se bilder nederst i saken.

Alle kommunens ni idrettslag var representert samt Sørreisa kommune med nytilsatt kommunedirektør Ditte Staun i spissen. Totalt var det 21 personer til stede i tillegg til møtelederne fra idrettskretsen, noe møtelederne var strålende fornøyde med.

Idretten i Sørreisa samlet til fremtidskveld på Bølgen. (Klikk på bildet for større visning).

Det ble et meget nyttig og opplysende møte der idrettskretsen orienterte om status for idretten i Sørreisa. I likhet med i resten av landet medførte covid 19-pandemien en klar nedgang i deltagelsen i idrett. Mens 31,5 av befolkningen i kommunen var medlemmer i en idrettsklubb før pandemien (2019) var tallet sunket til 20,7% i 2021. Dog var det en liten økning fra 2020 til 2021. Tallet for 2022 er ikke klart ennå, men det forventes ytterligere økning.

Det ble under møtet gjennomført flere «målinger» via verktøyet Mentimeter (menti.com) der deltagerne via sin mobiltelefon kunne komme med innspill på hva idretten betyr, hvilke utfordringer idretten i Sørreisa har, samt hvilke behov man har / hvilke tiltak man kan gjøre for å øke idrettsaktiviteten og frivilligheten.

Samhold, glede og mestring ble nevnt av mange som viktige faktorer innen idretten. (Jo flere som nevnte dette jo større tekst)

Manglende lokaler ble av mange trukket frem som den største utfordringen.

Idrettene har ulike behov for å øke aktiviteten. Sørreisa O-lag oppga lærere som en viktig målgruppe som vi ønsker å få enda mer engasjert. Lærerne er flinke til å bruke Stolpejakten som aktivitet for elevene, men vi ønsker å bidra til enda mer orienteringsaktivitet i skolen. Når sentralskolen er ferdigstilt vil vi lage nytt skolekart og håper det vil øke orienteringsinteressen ytterligere og gjøre at lærere og elever vil delta på o-lagets mange ulike tilbud også utenom skoletiden.

Avslutningsvis orienterte møtelederne om hvilke støtteordninger som finnes. Etter dette ble det en kort orientering fra Sørreisa kommune om flyktningesituasjonen i kommunen.

Noen bilder fra møtet:

Pablo Pargas og Solveig Johansen Nygaard var flinke møteledere som ga idretten i Sørreisa tro på fremtiden.

Nytilsatt kommunedirektør Ditte Staun var en engasjert tilhører.

Idrettsrådets leder Otto Skogheim var initiativtaker til kveldens møte.

Abonner

Abonner på nyhetsbrev for å få oppdateringer

Stengt for kommentarer.