For skolene

Denne siden er rettet mot barne- og ungdomsskolene (grunnskolen). Her kan lærere og andre hente tips og informasjon om hvordan orientering kan brukes som en del av undervisningen.

O-skolen er Norges orienteringsforbunds side for orientering i skolen. Orienteringsidretten ønsker at alle elever skal få mulighet til å oppleve orienteringsglede gjennom mestring, naturopplevelse og fysisk aktivitet. På siden finner man nyttig informasjon og ideer om kart, aktiviteter, maler til undervisningsopplegg og aktuelt materiell.

Skoleorientering er et av nettstedene O-skolen henviser til. Her er det lagt ut skolegårdskart fra hele landet. Sørreisa O-lag har laget skolegårdskart for alle kommunens tre skoler – Sørreisa sentralskole, Gottesjord skole og Skøelv skole, og disse finnes på siden. Også skolegårdskart for Elvetun skole i Dyrøy finnes her. Felles for dem alle er at man kan tegne inn løyper på kartene, printe dem ut, og bruke dem i undervisningen. Siden inneholder også forslag til øvelser for hvert klassetrinn, forslag til øvelser til aktivitetsdager samt forslag til inneøvelser.

Sørreisa O-lag har dedikerte personer med spesielt ansvar for kontakt opp mot skolene. Nøl ikke med å ta kontakt med disse:

Hovedkontakt skoler: Anne-Kari Bakkland, tlf. 952 52 115, e-post: bakkland47@gmail.com
Assisterende skolekontakt: Stine-Mari Gabrielsen, tlf. 911 17 427, e-post: stinem94@gmail.com
Medhjelper opp mot skolene: Eli B. Helgesen, tlf. 932 18 093, e-post: eli.blomseth@live.no

(Sist oppdatert: 30.04.2021)