Flott friluftsgudstjeneste på O-hytta

Som det også fremgår i denne nyheten ble det i dag gjennomført friluftsgudstjeneste på O-hytta. Tross at været hadde dagen da det ikke kunne bestemme seg for hvilken modus det skulle legge seg på og hele tiden skiftet mellom strålende sol og vind og snøkov, tok 32 personer turen til fjells. I dette tallet inngår sogneprest Jan-Ole Berntsen og åtte musikere fra Sørreisa musikkforening.

Jan-Ole Berntsen, som har en fortid som orienteringsløper på 70-tallet for daværende SOIL (Silsand & Omegn IL), ble den andre som har forrettet ved O-hytta. Her ser man hans program for dagen. Den forrige var Finn Wagle som innviet O-hytta påskeaften 10. april 1971. Nesten nøyaktig 50 år senere tok Jan-Ole Berntsen opp tråden, og ut fra hvordan både han selv og øvrige fremmøtte opplevde gudstjenesten, går det garantert ikke 50 år til neste gang noe lignende skjer igjen. Det kan faktisk være en tradisjon som ble startet i dag. Også musikerne i Sørreisa musikkforening ga uttrykk for at dette var en artig og interessant opplevelse som skiller seg fra de vanlige oppdragene.

Pågående covid-19-pandemi gjorde at det måtte settes begrensninger på hvor mange som kunne oppholde seg inne på O-hytta samtidig, og logistikken rundt dette gikk greit. Personer fra samme husstand (samme kohort) kunne oppholde seg nært hverandre, mens de øvrige var flinke til å holde nødvendig avstand. Navnene på alle fremmøtte ble skrevet opp i tilfelle det vil bli behov for smittesporing, men det krysser vi fingrene for at det ikke blir.

Sørreisa O-lag takker alle som deltok; sogneprest Jan-Ole Berntsen, Sørreisa musikkforening og o-lagets egne tilretteleggere. Vi retter også en stor takk til Skøelv IGL v/Espen Elvevoll og Bakkejord Vel v/Odd Arne Korneliussen og Bjørge Blekkerud for kjøring av skiløyper til O-hytta. Disse fraktet også musikkforeningas instrumenter. Samme takk får Tor Midttun som kjørte løype til O-hytta fra Finnset grendehus, og Sørreisa skilag som kjørte løype til O-hytta fra Sørreisa stadion via Heiavarden.

Under følger noen bilder fra friluftsgudstjenesten. De som vil skrive noen kommentarer, er velkommen til å gjøre det nederst i saken. En epostadresse må oppgis, og vil du ikke bruke din egen, bruk post@sorreisa-olag.no

Gudrun Falch fra Sørreisa musikkforening varmer opp.

 

Mona Sørfossbog fra Sørreisa musikkforening varmer opp både instrument og lattermuskulatur.

 

Sogneprest Jan-Ole Berntsen tar en siste gjennomgang av dagens preik.

 

Helene Aspevoll (t.v.) og Anne-Kari Bakkland er klar til å bære ut kjøkkenbordet som ble brukt som alter.

 

Da er det straks klart for oppstart av den første gudstjenesten på 50 år ved O-hytta. Det var heldigvis oppholdsvær når gudstjenesten foregikk.

 

Sogneprest Jan-Ole Berntsen har fått på seg prestekappa og er i gang med gudstjenesten.

 

Sørreisa musikkforening sørget for musikk til gudstjenesten. Aldri har det vært spilt så fin musikk ved O-hytta.

 

Gudstjenesten hadde flere musikalske innslag. Kirsti Karlstad Vaeng dirigerer Sørreisa musikkforening.

 

Noen av de som overvar gudstjenesten. Tross litt vind ble det en fin opplevelse.

 

Som gave i anledning O-hyttas 50-årsdag mottok Sørreisa O-lag en bibel i skinn fra Sørreisa menighet.

 

Hilsen fra Sørreisa menighet v/sogneprest Jan-Ole Berntsen skrevet i bibelen.

 

Tilbakemelding fra sogneprest Jan-Ole Berntsen etter gudstjenesten.

 

Stengt for kommentarer.