Medlemskontingent

Nytt år, nye utfordringer, men samme medlemskontingent. Årsmøtet til Sørreisa O-lag 28. februar vedtok å holde medlemskontingenten uforandret. Satsene er som følger:

100,- pr barn t.o.m. 16 år
300,- pr voksen f.o.m. 17 år
500,- for familie (barn inngår som familie til fylte 20 år)

Som familie regnes ektefeller/samboere uten barn eller med barn under 20 år.

Kasserer Arvid har nettopp sendt ut e-post med anmodning om betaling av medlemskontingent. Vi informerer herved om dette også på vår hjemmeside.

Kontingenten betales inn til kontonummer 4705.0402769, eventuelt på Vipps til nummer 568553.

Hvis beløpet gjelder flere medlemmer så husk å skrive navn på personene på innbetalingen eller i egen e-post til arvidj3@online.no

Stengt for kommentarer.