Anne-Kari Bakkland valgt til nestleder i Troms orienteringskrets

I dag gjennomførte Troms O-krets kretsting. Tinget foregikk gjennom en kombinasjon av fysisk samling på BUL-huset i Tromsø og digital deltagelse gjennom Teams.

Tinget forløp rolig, og den eneste saken det ble en anelse diskusjon om var om kontingenten klubbene må betale til o-kretsen.

Når det kom til valg hadde valgkomitéen gjort en grundig jobb og la frem en liste hvor alle verv var besatt. Faktisk opplevde man denne gang å ha mer enn nok kandidater, noe som langt fra alltid har vært tilfelle.

Som ny leder i Troms O-krets etter Mellembygd O-lags Axel Theisen var Torun Arnkjell fra Nordreisa IL foreslått. Hun ble enstemmig valgt til ny kretsleder.

Valgkomiteen hadde i sin innstilling foreslått at det nyvalgte styret skulle peke ut hvem som skulle være nestleder, men det ble da påpekt fra en representant fra en av klubbene som deltok under tinget at dette ikke er noe det er anledning til. Idrettsforbundets lovgivning sier at nestleder skal velges av kretstinget. Dirigent under kretstinget, Atle Iversen fra BUL Tromsø, var da raskt ute med å foreslå Sørreisa O-lags nestleder Anne-Kari Bakkland som ny nestleder i o-kretsen, da hun hadde sagt ja til å stille som nytt styremedlem. Anne-Kari sa, som den positive personen hun alltid er, seg villig til å stille som nestleder. Hun ble enstemmig valgt hun også.

Med dette valget vil Anne-Kari være i bestittelse av nestledererfaring på alle tre nivåer innen norsk orientering:

2012-2016: Visepresident i Norges O-forbund
2022-2024: Nestleder i Troms O-krets
2021-2023: Nestleder i Sørreisa O-lag

Anne-Kari forteller at følgende er stikkord for det hun ønsker å jobbe for i sitt nye verv som nestleder i o-kretsen: Felleskap, åpenhet, glede, helse, mangfold, modighet, begeistring. Hva er nåsituasjonen og hva ønsker vi oss? Det må settes en retning. Barn, ungdom og skoler er en klar målgruppe. Orienteringsidretten må involvere, engasjere, samskape, forenkle og gjenbruke.

Det er ingen tvil om at Troms O-krets har fått en engasjert ny nestleder, på samme vis som Anne-Kari er en engasjert nestleder i Sørreisa O-lag.

Torun Arnkjell som kretsleder og Anne-Kari som nestleder utgjør en kraftfull lederduo. Dette lover godt for orienteringsidretten i Troms.

Nyvalgt nestleder i Troms O-krets og eksisterende nestleder i Sørreisa O-lag, Anne-Kari Bakkland.

De som ble valgt under dagens kretsting i Troms O-krets er som følger:

Styre:
Leder: Torun Arnkjell, Nordreisa IL
Nestleder: Anne-Kari Bakkland, Sørreisa O-lag
Styremedlem: Axel Theisen, Mellembygd O-lag
Styremedlem: Rune Graversen, BUL Tromsø
1. varamedlem: Hans-Martin Vaeng, Sørreisa O-lag
2. varamedlem: Trond-Henry Skjønsfjell, Nordreisa IL

Kontrollutvalg:
Leder: Bengt Haugen, BUL Tromsø
Medlem: Børge Harvey, BUL Tromsø
Varamedlem: Jan-Hugo Hanssen, BUL Tromsø

Valgkomité:
Leder: Trond-Henry Skjønsfjell, Nordreisa IL
Medlem: Jon Helge Vaeng, Sørreisa O-lag
Medlem: Jens Olav Hessen, Stokmarknes O-lag
Varamedlem: Siri Eidnes Mellem, Harstad O-lag

Etter at kretstinget var ferdig ble det en uformell diskusjon rundt terminlista for 2022. Det ble lagt frem et terminlisteutkast mer fyldig enn på mange år. Løperne i Troms kan dermed glede seg over et bra løpstilbud i år.

Stengt for kommentarer.