Morsom vri på orientering: Fotoorientering

Som en aktivitet i kulturuka i Sørreisa gjennomførte Sørreisa O-lag i dag et opplegg med fotoorientering. Oppmøtested/start/mål var ved Bølgen.

Fem poster var satt ut i Sørreisa sentrum. Et eller annet sted inne i hver ring befant det seg en post. (Klikk på kartet for å se kartet i større format)

Fem poster var satt ut i Sørreisa sentrum. Postene var ikke markert med tradisjonelle orienteringsskjermer, men kun med en elektronisk registreringsplate. Deltagerne fikk utlevert et kart hvor det var tegnet inn fem store sirkler (postringer) som viste hvilke områder postene befant seg i. Det var plassert en post et eller annet sted inne i hver ring, og ikke nødvendigvis i midten av ringen som ved vanlig orientering. På baksiden av kartet var det fem bilder, et for hver post. Bildene viste stedet der den respektive post var plassert. Når så deltagerne kom til området der postringen var tegnet inn, gjaldt det å finne akkurat det stedet/den detaljen som bildet viste, for der befant posten seg. Registrering av posten ble gjort gjennom at deltagerne førte et elektronisk tidtakerarmband de tok på seg ved start mot registreringsplaten som utgjorde posten. Hver funnet post ga 1 poeng. Det ble også gitt 1 ekstrapoeng per post hvis man etter målgang kunne vise akkurat hvor i postringen posten lå.

Post 3. Det var ikke vanlige o-skjermer på postene. Deltagerne måtte finne en elektronisk registreringsplate.

Dagens opplegg med fotoorientering ga trening av følgende egenskaper

  • Evnen til grovorientering gjennom at man måtte finne frem dit postringene var tegnet inn
  • Evnen til å se sammenhengen mellom detaljer på bildet og detaljer på kartet (evnen til å forstå kartet)
  • Evnen til karthusk gjennom å huske akkurat hvor posten var plassert og så vise dette til arrangørene etter målgang

I tillegg ble det også trening av hjerte og annen muskulatur gjennom bevegelse.

18 personer møtte opp og gjennomførte fotoorienteringa. Tre generasjoner var representert gjennom barnebarn, foreldre og besteforeldre. Halvparten av de fremmøtte var barn.

Følgende deltok:
Ragnhild Lyshaug, Melanie Taubert, Linnea Berntsen, Mia Birkelund, Inger Larsen, Nina Pedersen, Leiv-Anders Paulsen, Andrea Paulsen, Ragnar Sivertsen, Iver Gunnberg Fossbakk, Tommy Fossbakk, Linneah Sofie Gunnberg Nilsen, Johannes Gunnberg Nilsen, Arvid Johansen, Heidi Gunnberg, Kristoffer Nian Brovoll Vaeng, Anita Brovoll Vaeng, Suwimol Phiromthai Vaeng

Alle deltagere fant alle fem poster og alle kunne etter målgang peke nøyaktig på kartet hvor postene var plassert. Det betyr at alle fikk maksimal score med 10 poeng (1 poeng per funnet post + 1 poeng for hver post riktig angitt på kartet).

Sørreisa O-lags klubbhåndduk.

Etter loddtrekning blant alle deltakerne ble Andrea Paulsen trukket ut som premievinner. Hun får Sørreisa O-lags nye flotte klubbhåndduk i premie.

Tilbakemeldingen fra alle var at dette var kjempeartig. En deltager spurte sågar om det blir samme opplegg også neste lørdag. Vi måtte desverre skuffe han med at dagens opplegg var i forbindelse med kulturuka og at vi per i dag ikke har noen konkrete planer om ny fotoorientering. Men, vi kommer helt klart til å arrangere fotoorientering på nytt når det blir bart i terrenget. Fotoorientering langs vei i sentrum er morsomt, og tenk på hvor morsomt det vil bli å gjøre det samme ute i skogen.

Oppgave til leserne: Post 4 ble plassert i den huken man ser midt på bildet. Ser du hvor på kartet posten lå? (Løsning følger nederst og i fasiten)

 

Noen bilder fra dagens fotoorientering (alle bilder gjengis med tillatelse fra de fotograferte):

«Stille før stormen» og stille ved Bølgen. Medarrangør Hans-Martin Vaeng venter på at deltakere skal komme.

Leiv-Anders Paulsen var første person ut og kom først i mål. Her får han tidtakerarmbandet sitt avlest. Avlesningen viste at han hadde funnet samtlige poster.

Melanie Taubert (t.v.) og Ragnhild Lyshaug er fornøyde med egen innsats.

Mia Birkelund (t.v.) og Linnea Berntsen  jubler etter målgang. Dette var artig!

Bestemor Nina Pedersen prøver å få barnebarnet Ragnar Sivertsen til å se mot fotografen men hans fokus er å studere kartet for å se om han tok de riktige veivalgene.

Bestemor Heidi Gunnberg hjelper til slik at Iver Gunnberg Fossbakk får registrert tidtakerbåndet sitt på startenheten. Pappa Tommy Fossbakk følger med. Barnebarn nummer to Linneah Sofie Gunnberg Nilsen er ferdug med registreringa.

Bestefar Arvid Johansen tar hånd om hans og Heidis tredje barnebarn som deltok i dag, Johannes Gunnberg Nilsen.

Kristoffer Nian Brovoll Vaeng stoppet ved Cirle C-stasjonen. Ikke fordi han var gått tom men for å registrere seg på post nr 5.

Kristoffer Nian Bruvoll Vaeng på ryggen til sin far og medarrangør Hans-Martin Vaeng var sammen med Suwimol Phiromthai Vaeng (i midten) og Anita Brovoll Vaeng de sist startende.

Løsning på leseroppgaven:

Den rød lille sirkelen viser hvor posten var plassert. Dette var i en huk på baksiden av den nedlagte Spar-butikken.

Stengt for kommentarer.