Bli med!

Norges idrettsforbund (NIF) med underliggende særforbund, herunder orienteringsforbundet, har stort fokus på å inkludering. Inkludering handler om å sikre at barn og unge med innvandrerbakgrunn og de som vokser opp i familier med lav inntekt, kan delta på idrettsaktiviteter.

NIF har opprettet en egen side om temaet. På temasiden finnes det bl.a. filmer og brosjyrer på ulike språk, herunder brosjyren «Bli med».

Som følge av Ukraina-krisen er brosjyren nå utgitt også på ukrainsk, slik at den finnes på 16 forskjellige språk i tillegg til norsk, altså 17 språk.

Sørreisa O-lag ønsker å være en inkluderende klubb. Alle er hjertelig velkommen til å bli med på våre aktiviteter, uansett nasjonalitet. Vi stiller ingen krav om medlemsskap, men vil noen melde seg inn hos oss så sier vi selvsagt ikke nei til det.

Vi har per i dag ingen konkrete aktiviteter rettet mot inkludering, men har tidligere arrangert nybegynnerkurs for flyktninger. Vi stiller opp hvis det skulle komme forespørsler om tiltak spesifikt rettet mot flyktninger. Kanskje idretten i Sørreisa kan få til noe i lag?

 

Abonner

Abonner på nyhetsbrev for å få oppdateringer

Stengt for kommentarer.