Nybegynnerkurs for flyktninger i Sørreisa

Sørreisa O-lag ble rundt midten av mai kontaktet pr e-post av flyktningetjenesten i Sørreisa kommune med spørsmål om vi kunne arrangere et nybegynnerkurs for flyktningebarn og -ungdom som er bosatt i Sørreisa. Dette responderte vi på umiddelbart. Selvsagt ville vi stille opp på dette.

Etter et innledende møte der også Norges orienteringsforbund deltok (via video) og diverse e-postkontakt, ble det laget et opplegg for kurset. Målgruppen var i utgangspunktet barn og ungdommer fra 10 til 16 år, men det møtte også opp deltagere både yngre og eldre enn dette.

Hovedhensikten med opplæringa ble å gi deltakerne grunnleggende forståelse av hva et kart er, som er hovedverktøyet innen orientering. Temaer som for eksempel bruk av kompass ble ikke gått inn på. Det viktigste var å skape kartforståelse, det vil si gi innsikt i at et kart i realiteten er en tegning av bakken sett fra luften og ned, og at ulike farger og symboler på kartet betyr spesifikke ting.

Opplegget var slik:

  • Økt 1 – tirsdag 30. juni – Frivilligsentralen: Visning av filmer, innføring i hva et kart er og hva orientering går ut på, finne poster utenfor Frivilligsentralen og plassere dem på riktig plass på kartet
  • Økt 2 – mandag 6. juli – Sørreisa sentrum: Bingo-O
  • Økt 3 – tirsdag 21. juli – Sørreisa stadion: Stjerneorientering og premieutdeling

16 personer deltok på kurset, herunder en pappa. Humøret, gleden og engasjementet var på topp hos alle. Selv under den siste økten, hvor det i motsetning til de to første gangene var overskyet vær og lett regn, var det bare smil og glede å se. Deltagerne var en utrolig positiv gjeng som det var en fryd å kjøre opplæring for.

De fleste fikk det til og fant poster alene eller i grupper, og konkurranseiveren var stor blant mange selv om opplegget ikke var lagt opp som noen konkurranse. Flere imponerte med gode orienteringsevner, og flere hadde også funnet stolper i o-lagets stolpejakt

Tilbakemeldingen fra deltagere og flyktningetjenesten var god. Flere av deltakerne ga uttrykk for at orientering var artig.

Det var første gang Sørreisa O-lag arrangerte kurs for slik målgruppe. Før vi satte i gang var vi litt usikker blant annet med hensyn til deltagernes språkkunnskaper, men usikkerheten visste seg å være ubegrunnet. Nå vet vi hva vi har å forholde oss til, slik at neste kurs vil bli enda bedre. For opplegget frister til gjentagelse, slik at vi gjerne stiller opp senere hvis vi skulle få nye henvendelser fra flyktningetjenesten.

Sørreisa O-lag ser på dette som et bidrag til å fremme integrering og inkludering i kommunen, slik at det ikke har vært noe uttalt mål å skape økt rekruttering til o-laget. Hvis noen av deltakerne skulle få lyst til å prøve mer orientering og eventuelt bli medlem i o-laget, blir vi selvsagt kjempeglade for det. Vi har informert dem om at vi arrangerer nordnorsk mesterskap 21.-23. august og at de gjerne må melde seg på. Her tenker vi at fredag 21. august hvor løpet går fra samme område som den siste kursøkten med stjerneorientering fant sted, vil være mest aktuelt for dem å delta på.

Kursansvarlig og hovedinstruktør alle økter: Jon Helge Vaeng
Medinstruktører økt 2: Guri Løkse og Arvid Johansen
Medinstruktører økt 3: Guri Løkse og Solveig Barkli
Deltagere fra flyktningetjenesten: Marte Solem (økt 1 og 2) og Heidi Dansholm (økt 3)

Bilder m.m. fra kurset (bilder av deltagerne gjengis med foreldrenes tillatelse):

Etter innledende teori ble første økt avsluttet med at deltagerne skulle finne syv poster plassert rundt Frivilligsentralen og plassere dem på riktig sted på kartet.

Opplegget for økt nummer 2: Bingo-O.

Bingo-O: 20 poster var plassert rundt omkring i Sørreisa sentrum.

Start og mål for Bingo-O-økten var ved paviljongen ved lekeparken i sentrum. Det var sol og varmt, men blåste litt. (Foto: Jon Helge Vaeng, Sørreisa O-lag)

Siste økta gikk ut på stjerneorientering. 10 poster var satt ut på- og nært Sørreisa stadion. Hver post var tegnet inn på hvert sitt kart, og deltagerne skulle finne en post om gangen. Kartet viser alle postene.

Stjerneorienteringa er i gang. Kartbytte. (Foto: Jon Helge Vaeng, Sørreisa O-lag)

Glade og ivrige deltakere. At det regnet ga ingen demper på humøret. (Foto: Heidi Dansholm, Flyktningetjenesten)

Vi fant, vi fant. Jentene imponerte med gode orienteringsferdigheter. (Foto: Heidi Dansholm, Flyktningetjenesten)

Guttegjengen hadde heller ingen problemer med å finne postene. (Foto: Heidi Dansholm, Flyktningetjenesten)

Ny post funnet. (Foto: Heidi Dansholm, Flyktningetjenesten)

Glade deltakere etter premieutdeling. Alle deltakerne fikk nemlig premier i form av medalje, sko-/toalettbag og drikkeflaske. (Foto: Jon Helge Vaeng, Sørreisa O-lag)

1 Responses to Nybegynnerkurs for flyktninger i Sørreisa