Hvor O-hytta er og veien dit

Fra Skaret i Skøelv – 2,9 km – Ikke merket
Parkering på hovedvei, Skarveien, like før Gamtofta.

Fra Fossmoen i Skøelv – 3,1 km – Merket skogsveg/sti
Parkering i grustak på venstre side av Lyshaugveien – ved siden av bommen.

Fra Solmoen i Skøelv – 3,9 km  – Merket traktorveg/sti
Parkering ved Skøelv skole.

Fra boligfeltet på Bakkejord (Øverveien) – 4,1 km – Delvis merket sti
Parkering ved Skøelv skole.

Fra fotballbanen i Straumen (Sørreisa stadion) – 6,2 km – Merket / delvis merket løype
Parkering ved fotballbanen på Sørsia. Løypa går via Heiavarden.

Kart som viser de ulike veiene til O-hytta: O-hytta og veien dit

Stengt for kommentarer.