Les hvordan O-laget forbereder sesongen 2014

loveOINFO om hvordan O-laget ønsker å forberede sesongen 2014:
Hvordan kan du bidra i de sakene som kommer i nærmeste tid? Det er ved å støtte arbeidet med å få O-JAKTA forberedt og ansvar fordelt, samt det samme med O-lagets TUR-O tilnærming. Det legges opp til spurt og tiden går. I tillegg må noen jobbe med tilbud for skolen og torgdagen/Finn-Fram Dag. Det viktigste vi derfor gjør nå i innspurten før utgangen av april, er å forberede opplegg, fordele oppgaver og sånn se om O-laget klarer den ambisjonen som er satt i tiltaksplanen for 2014. Skal du være arrangør av O-JAKT – så les vedlegget som er en ny arrangørmappe til O-JAKT.

Tidsviktig informasjon finner duO-kalenderen – i fanen oppe på nettsiden – den er det viktig at du blir kjent med. Det vil være den aller viktigste plassen for å hente ut informasjon om hva som skjer hvor og hvem som gjør hva. O-laget ønsker å skrive inn informasjonen bare en plass. Da blir det enkelt å oppdatere og holde informasjonen ajour. Her prøver vi å bruke gmail-kalenderen som basis for all viktig informasjon, med de fordeler som der kan nyttes – som karthenvisning til sted – og møteinnkallelser etc.

Det neste viktige tidspunktet er ONSDAG 23 APRIL kl 1800 – da er det TO parallelle møter – ett om O-JAKT og ett om TUR-O. Skal dette møtet – det første av 3 i serie – lykkes – må de som er bedt om å møte; – komme forberedt og klare til innsats. Er du ikke spurt og likevel tenker du kan bidra? Så kom og hjelp til. For O-JAKT baserer dette møtet seg på planen om å forberede felles og det forutsetter at N-løypeleggerene har fått forsprang (9.april). Løypelegging i fellesskap skaper felles eierskap, men også bedre forutsetning for likhet i arrangementene – noe spesielt N og C løypene er avhengige av. Les konseptmappa for å forstå helheten. TUR-O møtet vil planlegge sesongen – men også møte en utfordring gitt av styret. Det er viktig å kunne dra ut synergi av poster som står ute såpass lenge – og det er synergi-uttak og idèutvikling, samt ansvarsfordeling på o-kalenderen som står i fokus. O-laget vil innlede begge møtene samlet – og deretter gi stafettpinnen videre til lagsmedlemmene som skal jobbe….

Sløyfemodell som gjennomgående treningsform i 2014 O-JAKT er ett ønske, derfor kommer vi til å anmode Silsand OK sterkt om å arrangere minimum N og C løypene etter vår valgte modell – men vi kan ikke garantere at så blir tilfelle. Dette ganske enkelt fordi styret er sent i prosessen for å kunne endre konseptet hos dem – i alle fall så tett på sesongstart. En evaluering av konseptet etter sesongslutt vil kunne gi rom for tidligere forberedelser neste sesong, og mulighet for å bedre samarbeidet med viktige naboklubber slik at samkjøring – både om terminliste – men også metode kan gjøres.

De to ukene O-JAKTA ikke går i regi O-laget eller Silsand OK – så «shopper» vi av O-trimmen sine løp på tirsdagen samme uka. Dette gjør vi fordi det er to langhelger som står på o-kalenderen – og vi ønsker å teste hvor mange vi klarer å få med på å kjøre til løp på innlandet. Det vil bli felleskjøring og mulighet for å sitte på. Også på disse to arrangementene  – hhv hos Mellembygd og Øverbygd – håper vi at arrangøren kan vurdere sterkt vår modell for minimum N og C løypene… og at de kan se på vår modell for årets treningsløp, og at de også kan se verdien i våre valg for sesongen.

1.mai er sesongstarten – Silsand OK arrangerer FØRSTE O-JAKT !!! Felleskjøring – se o-kalenderen når det nærmer seg.

Kretslaget har kommet med informasjon om oppstart 1-3 mai, og det ligger oppdatert info på nett. O-laget er ikke sikker på hvor få ungdommer vi har i gruppen – men vil prøve å få oversikt fortest mulig. Bodil har sagt seg villig til å støtte kretslaget som trener – men terminlisten for kretslaget er ikke klar. Kretslaget er viktig for ungdomsgruppen – og O-laget vil ha fokus mot å støtte denne aktiviteten. Her tar styret imot både tips og råd – samt medlemmer av de voksne som er klar til å støtte.

220px-Orienteering_map_control_points.svgMeldeposten har satt frist til 25 april for innmeldinger som skal med – her er lagets leder på tynn is. De i laget som kjenner til hva Meldeposten skal eller bør innholde og har tips ift reklame(?) osv… bes kontakte leder asap pronto…. ellers blir det bare O-JAKT lista fra Arvid som kommer med.

O-laget skal arrangere KM normaldistanse på kartet RABBAN – LØRDAG 28.juni – og vi trenger en løpsleder. I tillegg følger det med en sprint fredagen før – ifm avslutningen av TROKs sommerleir nr 3  som er for 11-13 åringer og arrangeres i Sørreisa.

NYBEGYNNER ? – fordi uansett alder, er man nybegynner frem til et visst mestringsnivå føles. O-laget vil favne om nybegynnere på alle O-JAKT løp i hele sesongen. Dette blir individuelt tilpasset  – og vil være fullstendig alders-uavhengig. Oppmøtetid er 15 minutter FØR start. Det vil si at NYBEGYNNERE møter kl 1745 til ethvert O-JAKT løp og blir ivaretatt av en trener-trio. O-laget vil også arrangere hurtig-kurs ved enkelte treninger – dette blir annonsert spesielt. Er du medlem og motivert for å være lyn-kursveileder  -så meld deg før du blir spurt! Og – i år er det fart over N-løypene – tørr du prøve?

Betalt medlemskontingenten?  – om ikke – så gjør det FØR 1.mai – ellers øker startkontingenten dramatisk!! 🙂
O-lagets styre jobber for tiden med pris-setting på all aktivitet – med hovedfokus på sponsing og motivering mot barn og unge.

Skal laget trene godt og effektivt i 2014?
Vil du bidra?
Gjør det du kan for å øke fellesskapsfølelsen!
Det er nemlig essensen av hovedmålsetningen for 2014.

Så til slutt – nedenfor kan du finne mer og ytterligere inf-O:

corr2_s

Se ARRANGØRMAPPE (uten kart) ved å klikke på vedlegget:
2014-04-17_Konseptmappe O-JAKT_kopi –
Den inneholder den viktigste info-en for løypeleggere og arrangører av O-JAKT 2014.

Se TILTAKSPLAN for Sørreisa O-lag ved å klikke på vedlegget:
– Revidert TILTAKSPLAN 2014 SØRREISA O-lag –
Den inneholder oppdatert plan for sesongen og målsetting for hovedaktiviteter.

 

Abonner

Abonner på nyhetsbrev for å få oppdateringer

Stengt for kommentarer.