Velkommen til årsmøte

Det vises til innkalling av 6. januar. Årsmøte for Sørreisa O-lag finner sted søndag 20. februar kl. 1800-2000 i møterom på kommunehuset i Sørreisa. Inngang som vender mot YX-stasjonen benyttes. De som ikke har mulighet til å delta fysisk, kan delta via Teams. Bruk da denne lenken. (Hvis problemer med å logge inn, se helt nederst på siden).

Årsmøtedokumenter:

For å ha stemmerett under årsmøtet må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av o-laget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til o-laget, jf. lov for Sørreisa O-lag § 5 første ledd.

Sørreisa 13.02.2022
Jon Helge Vaeng
Leder Sørreisa O-lag

Opplever du problemer med å få logget deg inn, prøv å lime møtelenkeadressen i sin helhet inn i adressefeltet i nettleseren din. Adressen er som følger:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWE3MzdjYTUtNTNlYy00MjMxLThkNzQtZTkxOTY4MzM4MDc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22da4bf886-a8a6-450d-a806-c347b8eb8d80%22%2c%22Oid%22%3a%2289d65a47-9616-4382-a739-a9b2b3513240%22%7d

Abonner

Abonner på nyhetsbrev for å få oppdateringer

Stengt for kommentarer.