Innkalling til årsmøte

Med henvisning til lov for Sørreisa O-lag § 14 annet ledd kaller styret inn til årsmøte for Sørreisa O-lag.

Vår lagsklubbe som første gang ble tatt i bruk på årsmøtet for jubileumsåret 2020

Årsmøtet vil finne sted søndag 20. februar kl. 1800-2000. Årsmøtet vil gjennomføres enten fysisk på møterom på Sørreisa kommunehus eller digitalt via Teams. Situasjonen mht koronapandemien i slutten av februar vil avgjøre hvordan årsmøtet vil bli gjennomført.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest to uker før årsmøtet, det vil si søndag 6. februar. Forslag sendes inn på e-post til post@sorreisa-olag.no, via vanlig brevpost til Sørreisa O-lag, PB 199, 9310 SØRREISA, eller via privat melding til Sørreisa O-lag på Facebook.

Fullstendig saksliste og annen nødvendig informasjon, herunder om hvordan årsmøtet vil bli avviklet, vil bli lagt ut på o-lagets hjemmeside senest én uke før årsmøtet.

Alle medlemmer i Sørreisa O-lag kan delta på årsmøtet med stemme- og forslagsrett.

For nærmere informasjon om regler for årsmøtet viser vi til lov for Sørreisa O-lag §§ 14-17. Loven ligger på hjemmesiden under fanen  Lovverk øverst på siden.

Sørreisa 06.01.2022
Jon Helge Vaeng
Leder Sørreisa O-lag

– –   – –   – –

Boost til det nye styret!

Troms og Finnmark idrettskrets vil gi vårt nyvalgte styre en oppstartsboost. Det nye styret m/varamedlemmer innkalles derfor til møte med idrettskretsen torsdag 24. februar kl. 1700-2000. Møtet ønskes fortrinnsvis gjennomført som et fysisk møte i Sørreisa, men i likhet med årsmøtet vil situasjonen mht koronapandemien i slutten av februar avgjøre hvordan møtet faktisk vil bli gjennomført. Det vil komme nærmere info om det blir fysisk møte og i så fall om hvor møtet skal gjennomføres, eller om møtet må gjennomføres digitalt via Teams.

Abonner

Abonner på nyhetsbrev for å få oppdateringer

Stengt for kommentarer.