Informasjon om årsmøtet – oppdatert

Det vises til innkalling av 4. januar. Årsmøte for Sørreisa O-lag finner sted søndag 28. februar kl. 1800-2000 i NAVs tidligere lokaler i 2. etasje på kommunehuset i Sørreisa. Inngang som vender mot YX-stasjonen benyttes.

Vi anmoder alle som tenker å delta om å gi beskjed om dette på e-post til helgejon@online.no eller på SMS til 99291425 senest i løpet av torsdag 25. februar. Dette for å få en pekepinn på antallet slik at vi kan legge til rette best mulig mht smittevern.

NB! Oppdatering 26. februar kl. 0930:
Medlemmer som ikke har forhåndsmeldt sin fysiske tilstedeværelse innen fristen nevnt over vil av smittevernhensyn ikke kunne delta fysisk. Dette da gjeldende smittevernsregler, jf. covid-19-forskriften § 13a, setter et max antall på 10 personer som kan samles fysisk.  Disse gis i stedet tilbud om å delta via Teams ved å følge denne lenken. Avgjørelsen er tatt etter dialog med Troms og Finnmark idrettskrets.

Årsmøtedokumenter:

*) Regnskapet i sin helhet legges frem under årsmøtet. Det samme gjelder budsjett for 2021.

For å ha stemmerett under årsmøtet må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av o-laget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til o-laget, jf. lov for Sørreisa O-lag § 5 første ledd.

Sørreisa 21.02.2021
Jon Helge Vaeng
Leder Sørreisa O-lag

–  –  –

Påmeldte:
1. Jon Helge Vaeng
2. Anne-Kari Bakkland
3. Leif Gulbrandsen
4. Eli Blomseth Helgesen
5. Ivar Helgesen
6. Helene Aspevoll
7. Guri Løkse
8. Arvid Johansen
9. Hans-Martin Vaeng

Abonner

Abonner på nyhetsbrev for å få oppdateringer

Stengt for kommentarer.