Vel gjennomført årsmøte

Nyinnkjøpt lederklubbe ble tatt i bruk for første gang under årsmøtet.

Sørreisa O-lag gjennomførte i kveld årsmøte i de gamle lokalene til NAV i kommunehuset i Sørreisa. Syv personer møtte opp fysisk, mens en person deltok via Teams. Deltakerne var som følger: Jon Helge Vaeng, Anne-Kari Bakkland, Arvid Johansen, Helene Aspevoll, Leif Gulbrandsen, Eli Blomseth Helgesen, Guri Løkse og Hans-Martin Vaeng (via Teams).

To saker var meldt inn som forslag, deltagelse i klubbutviklingsprosjekt i regi av Norges orienteringsforbund samt innkjøp av tidtakerpakke til bruk i skolen. Begge forslag ble enstemmig vedtatt.

Andreas Gunnberg Johansen og Guri Løkse, som var henholdsvis nestleder og styremedlem i det forrige styret, tok ikke gjenvalg. Det samme gjaldt varamedlemmene Leif Gulbrandsen og Yngve Helgesen. Alle disse ble muntlig takket av for innsatsen.

Som helt nye faste styremedlemmer kommer Anne-Kari Bakkland (nestleder) og Stine-Mari Gabrielsen (styremedlem) inn. Anne-Kari, som er oppvokst i Sørreisa, var visepresident i Norges orienteringsforbund i perioden 2012-2016, og har således styreerfaring fra høyeste nasjonale nivå innen orientering. Hun er i dag bosatt i Oslo hvor hun jobber som internasjonal utviklingsmanager i Vitux, som er et selskap som har eksport av omega-3 og helsekost som hovedgeskjeft, med produksjon på Andenes.

Stine-Mari Gabrielsen flyttet til Sørreisa foran fjorårets sesong og tjenestegjør som offiser i CRC Sørreisa («Gumpen»). Hun er fra Sortland og har erfaring fra idrettslivet i «Blåbyen», bl.a. innen orientering og kampsport.

Nytt varamedlem er Jon Terje Rubbås fra Holt i Øverbygd, som jobber som offiser i Forsvaret på Bardufoss og er bosatt i Sørreisa. Han er gjennom sine døtre blitt dratt med i orienteringsmiljøet i Sørreisa. Nytt varamedlem er også Hanne Fredriksen fra Bøvær på Senja, som jobber som pedagogisk leder i Brekka barnehage og som i en årrekke har vært bosatt i Sørreisa og har markert seg innen fotball og politikk. Begge har fått smaken på orientering og ønsker å bidra innen styre og stell i Sørreisa O-lag.

Det nye styret inkludert varamedlemmer vil bli en god mix av gamle og nye personer. Kombinasjonen av erfaring og nye impulser/input vil være veldig bra med hensyn til o-lagets videre arbeid og utvikling.

Til styre og øvrige tillitsverv ble følgende personer valgt:

Styre:
Leder: Jon Helge Vaeng
Nestleder: Anne-Kari Bakkland (ny)
Styremedlem: Arvid Johansen
Styremedlem: Helene Aspevoll
Styremedlem: Stine-Mari Gabrielsen (ny)
Varamedlem: Jon Terje Rubbås (ny)
Varamedlem: Hanne Fredriksen (ny)

Kontrollutvalg:
Hans Martin Vaeng
Ulf Wensel (ny)
Kjell Johansen (vara) (ny)

Representanter til ting og møter i overordnede organisasjonsledd:
Styret fikk fullmakt til å oppnevne representanter.

Valgkomite:
Eli Blomseth Helgesen
Kjell Johansen
Margrethe Gunnberg Johansen (ny)
Ivar Helgesen (vara) (ny)

Revisor skal ikke velges på årsmøtet, men engasjeres. Rolf Arne Andreassen har sagt seg villig til å fortsette som revisor.

Det nye styret vil møtes i løpet av kort tid for å konstituere seg og fordele arbeidsoppgaver. O-laget vil fortsatt være en aktiv klubb som gjennomfører aktiviteter både lokalt og på kretsnivå. Vi skal være en synlig aktør innen Sørreisa kommunes rike kultur- og idrettsliv.

Stengt for kommentarer.