Klubbutvikling med hjelp fra NOF

Norges orienteringsforbund (NOF) gjennomførte torsdag 11. februar et webinar med tema klubbutvikling. Dette er et konsept der veiledere fra NOF hjelper orienteringsklubber med å gjøre akkurat det – nemlig utvikle klubben.

Fra Sørreisa O-lag deltok styreleder og Anne-Kari Bakkland. Vi uttrykte under møtet interesse for å delta i konseptet, noe NOF selvsagt responderte positivt på.

Det kan muligens være hensiktsmessig at flere klubber går sammen om deltagelse i konseptet. Vi kommer derfor til å høre med orienteringsklubbene i våre nabokommuner om de vil være med. NOF er ikke avvisende til et felles opplegg med deltakelse fra flere klubber.

Styreleder ønsker at o-lagets deltakelse skal forankres i hele klubben, og vil derfor sette dette opp som egen sak på vårt kommende årsmøte.

Abonner

Abonner på nyhetsbrev for å få oppdateringer

Stengt for kommentarer.