Postplukk i Gumpedalen

Postplukk i Gumpedalen er avsluttet.

– – –

I år er det 200 år siden det ble fast bosetting i Gumpedalen og ved Skøvatnet. Dette blir markert i perioden 6.- 13. august.

Gumpedalen ligger i den sørlige delen av Sørreisa kommune nært grensen til henholdsvis Dyrøy og Salangen. En liten flik av Skøvatnets nordøstlige del ligger i Sørreisa mens resten ligger i Dyrøy. Se oversiktskart helt nederst på siden.

Som vårt bidrag til markeringen av 200-årsjubileet inviterer vi til Postplukk i Gumpedalen som er et enkelt turorienteringsopplegg det er helt gratis å delta på. Postene vil stå ute f.om. lørdag 6. august t.o.m. søndag 2. oktober.

Ta med familie og venner og utforsk den flotte og mektige naturen i området

20 poster på steder med sin egen lille historie

Postplukk i Gumpedalen går ut på å finne 20 poster plassert i området fra Skøvatnet til Gumpedalen. Hver post er plassert på et sted med sin egen lille historie og tilhørende navn. Hanseskjæret, Lappvika, Bukkemyra og Bamsebo er fire eksempler blant hundrevis av slike steder.

Postene er markert med vanlige turorienteringspostflagg. I tillegg er det på hver post et oppslag med informasjon om hvorfor stedet har fått navnet det har fått. På oppslaget er det også en QR-kode samt postnummer og postkode. QR-koden eller postkoden brukes for å registrere at man har funnet posten.

Vanskelighetsgrad

Postene er delt inn i tre kategorier; lett, middels og utfordrende. Dette henspeiler på en kombinasjon av hvor vanskelig orientering det er og hvor langt man må gå for å finne posten. De mest utfordrende postene gir mest poeng. Postene er fordelt slik:

 • Lett (5 poeng per post): 10 poster
 • Middels (10 poeng per post): 5 poster
 • Utfordrende (20 poeng per post): 5 poster

Registrering av poster

Registrering av poster i Postplukk i Gumpedalen kan skje på flere måter:

 • Man kan skrive fullt navn, postnumre og koder på et papir og sende i vanlig brev til Sørreisa O-lag, Postboks 199, 9315 SØRREISA.
 • Man kan skrive fullt navn, postnumre og koder og sende på e-post til post@sorreisa-olag.no
 • Man kan skrive fullt navn, postnumre og koder og sende på SMS til nummer 99291425
 • Man kan lage seg en gratis brukerprofil på siden turorientering.no og skrive inn kodene via PC eller mobil
 • Eller man kan gjøre det som kanskje er aller enklest, laste ned appen Turorientering på App Store eller Google Play og scanne QR-koden på hver post. QR-skanning krever at man har en profil på turorientering.no. (Se forrige punkt). Scann kodene også i områder uten mobildekning. De blir automatisk registrert ved dekning igjen.

Merk følgende:

 • Fullt navn må fremkomme for å få postene registrert og dermed lodd i premiekonkurransen.
 • Postene kan også oppsøkes uten at man registrerer seg, men da blir man ikke med trekningen av premier og får heller ikke muligheten til å få en flott medalje.
 • Ved registrering på turorientering.no eller i mobilappen gir hver post 1 poeng slik det er i den ordinære poenggivningen for turorientering generelt. For Postplukk i Gumpdalen vil det i tillegg være egen poenggivning, der poengene varierer og der postene samlet sett gir 200 poeng (se «Premiering» under).

Premiering

Finner man alle 20 poster oppnår man like mange poeng som antall år det har vært fast bosetting i Gumpedalen og ved Skøvatnet, dvs 200.

Det er mulig å vinne en flott medalje hvis man oppnår nok poeng. Poengkravet varierer i forhold til hvor gammel man er:

 • T.o.m. året man fyller 16: 100 poeng
 • F.o.m. året man fyller 17 t.o.m. året man fyller 64: 175 poeng
 • F.o.m. året man fyller 65: 100 poeng

I tillegg vil det trekkes øvrige premier blant alle deltakerne. Hver funnet post gir 1 lodd i trekningen, dvs at jo flere poster man finner jo flere lodd får man.

Spesielt kart brukes

Kart over Gumpedalen og Skøvatnet laget ved hjelp av Mapant. Klikk for større visning.

Postplukk i Gumpedalen vil gjennomføres på kart som er utarbeidet med basis i Mapant. Mapant et automatisk generert orienteringskart over hele Norge, basert på data fra Statens Kartverk og laserskanning fra fly.

NB! Vær likevel obs på at det ikke er alt laserskanningen fanger opp og at den også kan feiltolke informasjon fra bakken. Større stier kan f.eks. bli markert som gule striper (åpne områder) i stedet for med svart farge som er vanlig for veier og stier. Vi har ikke foretatt synfaring slik som det gjøres med vanlige orienteringskart, men nøyaktigheten på Mapant-kart er likevel ganske god, spesielt når det gjelder gjengivelse av terrengets formasjon

GPS som hjelpemiddel

Er du i tvil om hvor du er, eller ønsker å bruke GPS aktivt for å finne postene, så gå til www.mapant.no (eller google etter «Mapant» og åpne siden), og trykk på posisjonstegnet i venstre marg. Da kommer det opp en prikk som markerer hvor du er. Det finnes mange GPS-hjelpemidler, heriblant mobilapper, men det er ikke laget egen Mapant-app. Du bruker hvilket GPS-verktøy du vil, men fordelen med å bruke www.mapant.no er at du da får opp akkurat samme kartgrunnlaget som brukes i Postplukk i Gumpedalen. NB! Mobildekningen er ustabil innerst i Gumpedalen.

Hvordan få tak i kart

Vi har laget tur-o-konvolutter med kart og infoskriv som kan hentes i forbindelse med 200-årsmarkeringens festmiddag lørdag 6. august på Skøelv IGLs grendehus Solglimt. Vi legger også ut tur-o-konvolutter på Westgaard museum. I tillegg kan o-lagets leder kontaktes på SMS (99291425) eller e-post (helgejon@online.no).

Det er også mulig å skrive ut kart og infoskriv fra disse lenkene:

 • Kart med poster i område Sandvik: PDFPNG
 • Kart med poster i område Skøvatnet Nord: PDFPNG
 • Kart med poster i område Tangen: PDFPNG
 • Kart med poster i område Vaeng: PDFPNG
 • Kart med poster i område Nygård: PDFPNG
 • Oversiktskart med alle poster: PDFPNG
 • Infoskriv (MÅ leses!)

Vi anbefaler bruk av utskrevne papirkart.

Kart er også lagt ut på siden turorientering.no og kan hentes frem via PC eller appen Turorientering.

NB! Postplukk i Gumpedalen kjøres på turorientering.no som én tur, selv om den består av fem kart. Hovedkartet som kommer opp på web eller i app vil derfor være et oversiktskart med alle 20 poster tegnet inn. Lenker til de fem områdekartene vil finnes under «Info om turen» (app) og under «Om turen» (web).

Vis hensyn til vegetasjon, dyreliv og grunneiere

Vi anmoder deltakerne til å vise VDG-hensyn. VDG står for vegetasjon, dyreliv og grunneiere. Naturen i Gumpedalen og ved Skøvatnet er nydelig og majestetisk. Naturen er verdens beste folkehelsearena, og den skal vi ta vare på.

Prøv turorientering også andre steder

Postplukk i Gumpedalen inngår i vår vanlige turorientering. I tillegg til postene i Gumpedalen/Skøvatnet har vi satt ut poster syv andre steder i Sørreisa. Vi har også satt ut poster i Brøstadbotn i Dyrøy. Til sammen er det satt ut 100 tur-o-poster i tillegg til de 20 som inngår i Postplukk i Gumpedalen.

Og ikke nok med det: Vi har inngått et samarbeid med Bardu IL, Mellembygd OL og Målselv IL. Totalt er det mulig å finne hele 260 tur-o-poster i vår flotte region.

 

Gumpedalen ligger helt sør i Sørreisa kommune, mens nesten hele Skøvatnet ligger i Dyrøy kommune. I 200 år har det vært fast bosetting i området. (Kartutsnitt fra norgeskart.no)

Alle som får nok poeng innen sin alderskategori får flott medalje med rødt bånd. Medaljen er historisk da det er aller første gang det arrangeres turorientering i området Gumpedalen – Skøvatnet.


(Sist oppdatert: 01.12.2022)

Abonner

Abonner på nyhetsbrev for å få oppdateringer

Stengt for kommentarer.