Postplukk i Gumpedalen

I år er det 200 år siden det ble fast bosetting i Gumpedalen og ved Skøvatnet. Dette blir markert i perioden 6.- 13. august.

Gumpedalen ligger i den sørlige delen av Sørreisa kommune nært grensen til henholdsvis Dyrøy og Salangen. En liten flik av Skøvatnets nordøstlige del ligger i Sørreisa mens resten ligger i Dyrøy. Se oversiktskart helt nederst på siden.

Som vårt bidrag til markeringen av 200-årsjubileet inviterer vi til Postplukk i Gumpedalen, et enkelt turorienteringsopplegg det er helt gratis å delta på. Postene vil stå ute f.om. lørdag 6. august t.o.m. søndag 14. august.

Ta med familie og venner og utforsk den flotte og mektige naturen i området

20 poster på steder med sin egen lille historie

Postplukk i Gumpedalen går ut på å finne 20 poster plassert i området fra Skøvatnet til Gumpedalen. Hver post er plassert på et sted med sin egen lille historie og tilhørende navn. Postene vil bli markert med vanlige turorienteringspostflagg.

På hver post vil det være et oppslag med informasjon om hvorfor stedet har fått navnet det har fått. På oppslaget vil det også stå en QR-kode samt postnummer og postkode. QR-koden eller postkoden brukes for å registrere at man har funnet posten.

Premiering

Postene vil bli poengsatt etter vanskelighetsgrad. Finner man alle 20 poster oppnår man like mange poeng som antall år det har vært fast bosetting i Gumpedalen og ved Skøvatnet, dvs 200. Alle som oppnår 150 poeng eller mer får flott medalje. I tillegg vil det trekkes øvrige premier blant alle deltakerne. Hver funnet post gir 1 lodd i trekningen, dvs at jo flere poster man finner jo flere lodd får man.

Registrering av poster

Registrering av poster i Postplukk i Gumpedalen kan skje på flere måter:

  • Man kan skrive opp postnumre og koder på et papir og sende i vanlig brev til Sørreisa O-lag, Postboks 199, 9315 SØRREISA.
  • Man kan skrive postnumre og koder i en e-post og sende til post@sorreisa-olag.no
  • Man kan skrive postnumre og koder på SMS  og sende til nummer 99291425
  • Man kan lage seg en gratis brukerprofil på siden turorientering.no, søke opp Postplukk i Gumpedalen og skrive inn kodene via PC eller mobil
  • Eller man kan gjøre det som kanskje er aller enklest, laste ned appen Turorientering på App Store eller Google Play og scanne QR-koden på hver post. QR-skanning krever at man har en profil på turorientering.no

Eget navn må fremkomme for å få postene registrert og dermed lodd i premiekonkurransen.

Spesielt kart brukes

Kart over Gumpedalen og Skøvatnet laget ved hjelp av Mapant. Klikk for større visning.

Postplukk i Gumpedalen vil gjennomføres på kart som er utarbeidet med basis i Mapant. Mapant et automatisk generert orienteringskart over hele Norge, basert på data fra Statens Kartverk og laserskanning fra fly. Dette gir kart med høy detaljeringsgrad, spesielt når det gjelder stup, skrenter og tett vegetasjon.

Hvordan få tak i kart

Vi skriver ut kart med postene inntegnet og legger disse på Westgaard museum. Det er også mulig å skrive ut kart selv fra disse lenkene:

  • Kart med poster i Gumpedalen (KOMMER!)
  • Kart med poster ved Skøvatnet (KOMMER!)

Kart legges også ut på siden turorientering.no og kan hentes frem via PC eller appen Turorientering.

Prøv turorientering også andre steder

Postplukk i Gumpedalen inngår i vår vanlige turorientering. I tillegg til postene i Gumpedalen/Skøvatnet setter vi ut poster syv andre steder i Sørreisa, og vil også sette ut poster i Brøstadbotn i Dyrøy. Til sammen vil det bli satt ut 100 tur-o-poster i tillegg til de 20 som inngår i Postplukk i Gumpedalen.

Les mer på vår turorienteringsside.

 

Gumpedalen ligger helt sør i Sørreisa kommune, mens nesten hele Skøvatnet ligger i Dyrøy kommune. I 200 år har det vært fast bosetting i området. (Kartutsnitt fra norgeskart.no)

Alle som klarer minst 150 poeng får flott medalje med rødt bånd. Medaljen er historisk da det er aller første gang det arrangeres turorientering i området Gumpedalen/Skøvatnet.

 

Ingen kommentarer enda.

Legg igjen en kommentar