111 deltakere i Stolpejakten hittil

111 deltakere har til sammen gjort 1634 stolpebesøk, hvilket gir et snitt på 14 stolper per deltaker. Det er statusen per 8. juni etter at Sørreisa O-lags stolpejakt ble åpnet 13. mai.

Statistikken viser at 34 personer har funnet alle stolpene, og at stolpe nummer 14 har flest besøk med 116 besøk, mens stolpe nummer 2 ligger nederst med 52 besøk.

Fødselsårene til de som har deltatt i Stolpejakten går fra 1954 til 2020, det vil si at deltakere fra 0 til 66 år har funnet en eller flere stolper. Av disse igjen er det flest deltakere født i 2006, noe som kan ha sammenheng med at skolene i Sørreisa bruker Stolpejakten aktivt i undervisningen.

Statistikken viser også at onsdag er den dagen i uka flest har funnet stolper, etterfulgt av torsdag. Også søndager er det mange som finner stolper.

Onsdag 3. juni er dagen da flest stolper ble funnet. Nesten 450 stolper ble funnet denne dagen.

Personer i alderen 0 til 66 år har funnet en eller flere stolper. Klikk for større bilde. (Kilde: Stolpejakten.no)

 

 

 

 

 

 

Onsdager har vært den mest populære dagen å finne stolper på. Klikk for større bilde. (Kilde: Stolpejakten.no)

 

 

 

 

 

 

Onsdag 3. juni var det nesten 450 stolper som ble besøkt. Klikk for større bilde. (Kilde: Stolpejakten.no)

 

 

 

 

 

 

Stolpe nummer 14 midt i Sørreisa sentrum har flest besøk. (Kilde: Stolpejakten.no)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolpe nummer 2, som står på Bonhaugen, har færrest besøk hittil. (Kilde: Stolpejakten.no)

Stengt for kommentarer.