Årsmøte i bållukt og ny leder i o-laget

Stine-Mari Gabrielsen får overrakt styreklubbe og protokollbok fra Jon Helge Vaeng. (Klikk på bildet for større visning)

I kveld avviklet Sørreisa O-lag årsmøte i koselige omgivelser ved bredden av Skøelvas utløp. Årsmøtet fant nemlig sted i grillbua til Skøelv IGL som sistnevnte velvillig hadde lånt ut. Før selve årsmøtet startet ble det grilling av pølser og utdeling av premier fra O-jakta 2022. Totalt åtte personer møtte opp til årsmøtet mens en person var innom og fikk premie og måtte forlate før årsmøtet startet.

Årsmøtet forløp som vanlig smidig og greit. Ingen forslag var meldt inn hverken fra styret eller andre medlemmer. Årsmeldingen for 2022 viser at vi er et aktivt o-lag med sunn økonomi. Det gir det nye styret de beste forutsetninger i det videre arbeidet.

Som ny styreleder ble Stine-Mari Gabrielsen valgt etter at forrige leder Jon Helge Vaeng ikke ønsket gjenvalg. Stine-Mari er opprinnelig fra Sortland men bor nå i Sørreisa og jobber som offiser på Luftforsvarets stasjon Sørreisa («Gumpen»).

Heller ikke Arvid Johansen, som både har flest år som leder og flest år totalt i styret gjennom o-lagets nå 52-årige historie, ønsket gjenvalg. Det samme gjaldt varamedlem JonTerje Rubbås. Dermed måtte valgkomitéen v/Eli Blomseth Helgesen i spissen finne flere nye kandidater, og etter nitid arbeid la de frem et forslag bestående av fire damer og en mann, med Siw Andreassen som helt nytt fast medlem i styret. Ny i styret ble også Eli selv, mens Anne-Kari Bakkland og Hans-Martin Vaeng tok gjenvalg. Som nye vararepresentanter ble Eirik Arne Sørensen og Lene Svendsen valgt.

Det lyktes ikke valgkomitéen  å finne en mann for å kunne oppfylle idrettslovgivningens krav til kjønnsfordeling, så dermed blir det ordentlig girl power i det nye styret da fire av fem styremedlemmer er kvinner. Styret er likevel lovlig valgt da vi før årsmøtet tok kontakt med Troms og Finnmark idrettskrets og informerte om situasjonen. Vi ble oppfordret til å søke om dispensasjon fra bestemmelsene om kjønnsfordeling. Dette ble gjort, og søknaden ble innvilget.

Sørreisa O-lags styre 2023:
Leder: Stine-Mari Gabrielsen (valgt for 1 år)
Nestleder: Anne-Kari Bakkland (gjenvalgt for ny periode på 2 år)
Styremedlemmer: Siw Andreassen (nyvalgt for 2 år), Eli Blomseth Helgesen (nyvalgt for 2 år) og Hans-Martin Vaeng (gjenvalgt for 1 år)
Varamedlemmer: Eirik Arne Sørensen (nyvalgt for 1 år) og Lene Svendsen (nyvalgt for 1 år)

Oversikt over alle med verv og funksjoner finnes på denne siden.

Bilder fra årsmøtet:

Uten mat og drikke duger årsmøtedeltagere ikke. Koselig i grillbua til Skøelv IGL.

Glade mottakere av premie for O-jakt 2022.

Fjorårets vinnere av Friluftslivets ildsjelpris for Troms, Jon Helge Vaeng og Arvid Johansen, mottar hver sitt metallskilt av styreleder Hanne Fredriksen i Midt-Troms friluftsråd. Skiltene vi bli hengt opp bl.a. på o-lagets klubbhytte «O-hytta».

Årsmøtet er i gang.

Den nye lederen Stine-Mari Gabrilsen t.v. i morsom passiar med Ragnhild Winther Lyshaug som var innom og fikk O-jaktpremien sin.

 

Abonner

Abonner på nyhetsbrev for å få oppdateringer

Stengt for kommentarer.