Fem prosent av innbyggerne i Sørreisa har deltatt i Stolpejakten

Per i dag, 8. juli, viser statistikken for Stolpejakten at 186 personer har funnet minst en stolpe. Av disse har 74 funnet alle 20 stolpene.

I følge siste tall fra Statistisk sentralbyrå bor det 3469 personer i Sørreisa. Det innebærer at 5,4% av folketallet har deltatt i Stolpejakten. Nå vet vi at ikke alle som har deltatt er fra Sørreisa, bl.a. så fikk vi i dag e-post fra tre personer fra Fauske som har besøkt familie i Sørreisa og som har funnet alle stolpene, men vi anslår at tallet ligger rundt 5%.

Klarer vi 10%? Deltar 350 personer i Stolpejakten, oppnår vi dette tallet. Her er det bare å markedsføre Stolpejakten til kjente og ukjente!

Stengt for kommentarer.