Oppsummering turorientering 2023

OPPSUMMERING 2023

Vinter:

 • Det ble arrangert én tur med 22 poster.
 • Totalt 42 personer fant minst én post.
 • Syv personer fant alle 22 poster: Hanne Fredriksen, Lisbeth Fossbakk, Ragnhild Winther Lyshaug, Eirik Sørensen, Helene Aspevoll, Linda Bergli og Arvid Johansen.

Sommer:

 • Det ble arrangert åtte turer med til sammen 90 poster.
 • Totalt 85 personer fant minst én post.
 • Gjennomsnittlig deltagerantall per tur er 30 (rundet av oppover fra 29,5).
 • Seks personer fant alle 90 poster: Helene Aspevoll, Arvid Johansen, Jon Helge Vaeng, Ragnhild Winther Lyshaug, Eirik Sørensen og Linda Bergli
 • Flest deltagere var det på grønn tur Straumen med 48 deltagere.
 • Færrest deltagere var det på rød tur Tømmervik med 19 deltagere.
 • Deltagerantall per tur:
  Brøstadbotn; grønn tur: 31 deltagere
  Skøelv; grønn tur: 34 deltagere
  Straumen; grønn tur: 47 deltagere
  Kollen; blå tur: 24 deltagere
  Finnfjord; blå tur: 21 deltagere
  Krokvatnet; rød tur: 20 deltagere
  Tømmervik; rød tur: 19 deltagere
  Skardalen; postplukk: 36 deltagere

– – –

Turorientering 2023

Årets sommerturorientering startet 13. mai med grønne turer.

67 poster settes ut i områder spredt over hele Sørreisa kommune. I tillegg vil 10 poster befinne seg i Brøstadbotn i vår nabokommune Dyrøy, samt at 13 poster settes ut i Finnfjordbotn i en annen av våre nabokommuner, Senja. Totalt blir det altså 90 poster i flott turterreng.

Områder

Sørreisa O-lag vil arrangere turorientering på følgende kart/områder i 2023 (se oversiktskart aller nederst på siden):

Kart Type tur-o Poster Periode Kart Pris
Brøstadbotn Grønn tur 10 13.05 – 31.10 HER Gratis
Skøelv Grønn tur 10 13.05 – 31.10 HER Gratis
Straumen Grønn tur 10 13.05 – 31.10 HER Gratis
Kollen Blå tur 12 29.05 – 20.09 HER Gratis
Finnfjord Blå tur 13 29.05 – 20.09 HER Gratis
Krokvatnet Rød tur 12 01.06 – 20.09 HER Gratis
Tømmervik Rød tur 13 01.06 – 20.09 HER Gratis
Skardalen Postplukk 10 13.07 – 20.09 HER Gratis

_
Hvert område/kart utgjør en «tur», men man kan selvsagt fordele postletingen på flere mindre turer i hvert område.

Postplukk i Skardalen er en spesiell tur med poster på historiske steder.

Ulike vanskelighetsgrader

Turene har også fått en fargegradering som sier noe om vanskelighetsnivået. Turen Postplukk i Skardalen er en av mix av de ulike vanskelighetsgradene.

Les mer om fargegraderingene i denne presentasjonen fra Norges orienteringsforbund. Se også denne filmen fra Norges orienteringsforbund,

Hvordan få tak i kart

Alle kart vil bli lagt ut på turorientering.no, og kan også hentes via appen Turorientering. Grønn tur-kartene er gratis og vil også kunne lastes ned direkte via lenkene over, mens de øvrige kartene må kjøpes via turorientering.no eller mobilappen. Vi tilbyr også å skrive ut kart og levere/sende etter nærmere avtale. Send e-post til post@sorreisa-olag.no eller ring 95086068 / 93203654.

Registrering av poster

Hver post vil være utstyrt med en bokstavkode + QR-kode. Kodene vil kunne registreres på flere måter:

For at QR-kodeskanningen skal fungere, må man først lage seg en profil på turorientering.no.

Alle som finner minst 50 poster vil være med i trekning av flotte premier. Det er i tillegg mulig å få medalje i Postplukk i Skardalen.

Feil eller mangler ved Sørreisa O-lags tur-o-poster må meldes til Arvid Johansen på tlf. 95086068.

Hvis du vil støtte vårt arbeid med tilrettelegging for fysisk aktivitet ved å bli medlem av o-laget, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Se informasjon om medlemskontingent på denne siden. Du kan selvsagt også støtte Sørreisa O-lag ved å betale et valgfritt beløp uten å bli medlem.

Hvis dere liker vårt tur-o-tilbud, anbefal det gjerne til venner og bekjente.

Turorienteringssamarbeid i Midt-Troms

Sørreisa O-lag samarbeider med andre klubber i Midt-Troms om turorientering. Klubbene som inngår i samarbeidet er Bardu IL, Mellembygd OL, Målselv IL, Sørreisa OL, OK Silsand og Sør-Tranøy IL. Det er altså mulig å lete etter tur-o-poster i fem kommuner i sommer: Bardu, Målselv, Dyrøy, Sørreisa og Senja. Prøv turorientering i nytt og ukjent men utrolig flott terreng i våre nabokommuner. Informasjon finnes på denne siden:

www.sorreisa-olag.no/turomidttroms

TurO-klubben Norge

TurO-klubben Norge ble etablert i slutten av 2022 og vender seg til alle turorienterere og andre som ønsker å hjelpe turorientering til å utvikle seg til et enda bedre konsept. Klubben skal være et supplement til de lokalt etablerte klubbene og bidra til å synliggjøre mosjonsaktivitetene sommer som vinter.

Det er lav årlig medlemsavgift på kr 50,- pr medlem, uansett alder og antall familiemedlemmer

Du trenger ikke være medlem i noen o-klubb/lag for å bli medlem i TurO-klubben Norge.

Les mer på TurO-klubben Norges egen hjemmeside: www.turoklubben.no

God tur og lykke til med postjakta!

Stengt for kommentarer.