Strandrydding tirsdag 6. september

Tirsdag 6. september skal Sørreisa O-lag rydde stranda på strekningen Øyjordneset-NATO-kaia. Se kart lenger ned.

Oppmøte er ved den nedlagte Spar-butikken i Sørreisa sentrum kl. 1630. Der deler vi oss opp i team, og deltakerne får delt ut hansker og sekker. Øvrig bekledning, som bl.a. vanntett fottøy, er det opp til den enkelte å ta med selv. Deretter drar vi avgårde og starter ryddinga.

Vi kjører samme opplegg som i fjor da vi ryddet stranda på begge sider av Bjørgatunnelen:

 • Overordnet ryddeleder: Jon Helge Vaeng, tlf. 99291425
 • Deltakerne blir delt inn i tre team med hver sin teamleder: Team Oransje – Eirik Sørensen, Team Blå – Jon Helge Vaeng og Team Rosa – Heidi Gunnberg. Se kart lenger ned.
 • Teamleder holde oversikt over sine teammedlemmer. Teamleder har det overordnet ansvaret for sitt team, herunder sikkerhetsansvar.
 • Arvid Johansen, tlf. 95086068, vil være sjåfør/sekkehenter og plukker opp søppelet på bestemte hentepunkt (se kart lenger ned) og kjører dem til en container som er plassert ved NATO-kaia. Han vil også ha med seg o-lagets førstehjelpskoffert. Ring Arvid når det er klart for henting av søppel. Han kontaktes også ved behov for førstehjelpsutstyr.
 • Hvert teammedlem har et selvstendig ansvar for seg selv.
 • Man skal alltid være minst to i lag.
 • Ha på hensiktsmessige klær og fottøy. Bruk gjerne fottøy med godt feste.
 • Det anbefales bruk av refleksvest eller annen synlighetsbekledning.
 • De som vil bruke redningsvest bruker det.
 • Sikkerheten skal ivaretas. Områder med vanskelig og risikofylt tilgjengelighet ryddes ikke.
 • Vær oppmerksom på farlige gjenstander: Spisse og skarpe gjenstander, flasker eller dunker med ukjent innhold, eksplosiver, bilbatterier, gassflasker etc.
 • Sprøytespisser og andre ting som kan utgjøre risiko for smitte ryddes ikke hvis det
  ikke kan gjøres på en sikker måte.
 • Sekkene skal ikke fylles mer enn at de kan knyttes igjen og bæres opp til hentepunkt. Se kart nederst.
 • Metall skal ikke opp i containeren men settes ved siden av den.
 • Gjenstander som ikke lar seg pakke i sekker bæres hvis mulig opp til hentepunkt slik de er.
 • Finner man gjenstander som er for store til å bæres til hentepunkt, noterer man seg hvor de befinner seg og varsler ryddeleder.
 • Finner man noe man ikke vet hva er, noterer man seg hvor det befinner seg og varsler ryddeleder.
 • Når teamet er ferdig med sin sone, melder teamleder dette inn til ryddeleder.
 • Vi avslutter senest kl. 1930 av hensyn til mørke og sikkerhet.

Vi har lagt strandryddinga inn som aktivitet i Friluftslivets uke. Aktiviteten støttes av Troms og Finnmark fylkeskommune og Norsk Friluftsliv.

Vi håper mange blir med, også de som ikke har noen spesiell tilknytning til Sørreisa O-lag. Det er i vår felles interesse å holde naturen mest mulig ren.

Ønsker du å delta så send e-post til post@sorreisa-olag.no, eventuelt SMS til o-lagets leder som har nummer 99291425. Du kan også melde deg på via Facebook. Vi ber om «påmelding» innen mandag 5. september kl. 2000.

Ryddeområdet er delt inn i tre soner; oransje, blå og rosa. Deltakerne fordeler seg på disse. Klikk på kartet for større visning. (Kartutsnitt fra norgeskart.no)

Gottesjordfjæra sett mot vest søndag 4. september i 1330-tiden.

Gottesjordfjæra sett mot øst søndag 4. september i 1330-tiden.

(Sist oppdatert: 05.09.2022)

 

Abonner

Abonner på nyhetsbrev for å få oppdateringer

Stengt for kommentarer.