O-jakt med tur-o-poster

Torsdag 1. september skjer årets nest siste O-jakt fra Gjerdsletta barnehage. Se oversiktskart nederst. Opprinnelig var dette løpet satt opp som fjell-o-jakt i Vakkerhumpen-området, men pga oppståtte omstendigheter er det flyttet til Gjerdsletta barnehage.

Som grunnlag for løypene brukes turorienteringspostene som er satt ut i Kollen-området (Blå tur Kollen). Dette er gjort i forenklingsøyemed, men absolutt uten at det går utover kvaliteten på løypene.

Alle poster i de tre lengste løypene består utelukkende av turorienteringsposter med turorienteringsflagg og ikke vanlige o-skjermer. Det er ikke stemplingsenheter på postene, så «stempling» skjer ved å ta på postene.

De to korteste løypene består av en mix av turorienteringsposter (med turorienteringsflagg) og poster med vanlige o-skjermer, og også i disse løypene skjer «stempling» ved å ta på postene.

På turorienteringsflaggene står det en bokstavkode som samsvarer med det som står på postbeskrivelsen. Det er også oppgitt postnummer på flaggene, men disse skal man se bort fra da nummereringen gjelder turorienteringa og ikke O-jakta. Poster med vanlige o-skjermer har en tallkode i postbeskrivelsen.

Det vil i alle løyper være vanlig start- og målpost med avleserenheter, slik at løperne kan få tatt tiden gjennom bruk av brikke. Kun sluttid vil registreres da det som nevnt ikke er stemplingsenheter på postene.

Løypene er som følger:

Alle løyper kan gjennomføres f.o.m. onsdag 31. august t.o.m. tirsdag 6. september for de som ikke kan delta på torsdag.

Slike tur-o-flagg er det på tur-o-postene, og ikke vanlige o-skjermer. På flaggene vil det stå postnummer og en bokstavkode. Kun bokstavkoden skal man bry seg om.

På poster med vanlige o-skjermer er det tallkode, mens poster med tur-o-flagg har bokstavkoder.

Gjerdsletta barnehage ligger der trekanten er. Adkomst via Kollenveien (markert med gul stipling). (Kartutsnitt fra 1881.no)

Stengt for kommentarer.