Fant litt av hvert under strandrydding

Strandsonen på strekningen fra Sildvika til kommunegrensen mellom Sørreisa og Dyrøy ble ryddet i kveld.

Kunstige tenner, bilnummerskilt, fartsgrenseskilt, felger, motordeler, bilbatteri, veggfliser, malingsspann, plastmøbler, klær, tau m.m. Det var ikke måte på hva 15 stykker fra Sørreisa O-lag fant når stranda på begge sider av Bjørgatunnelen ble ryddet i kveld, slik det var forhåndsomtalt i denne saken.

Det var til tider utfordrende terreng, hvilket også var en av grunnene til at o-laget ble forespurt om å ta dette området. Fagleder for landbruk og miljø i Sørreisa kommune, Julia Cuypers Holmberg, skrev nemlig dette til oss:

«Området fra Sildvika og utover grensen mot Dyrøy ble ikke ryddet i fjor. Kan jeg sette O-laget opp der? Det er to strender der det ser ut som det er lett å plukke, men videre utover mot Dyrøy så er det litt mer steiner og svaberg så da må dere evt. bare ta de områdene som er tilgjengelige (men kanskje dette er et bra område for O-laget, det er jo folk som er i god form og kan fote seg i ulendt terreng)

Alt gikk imidlertid bare bra. Sikkerhet hadde stort fokus, og det ble ikke tatt unødvendige sjanser.

Som det fremgår innledningsvis var det litt av hvert som befant seg i området fra hovedveien og ned til havkanten. En del var nok skylt i land, men det meste virket å være kommet fra land. Blant annet en søppelsekk med veggfliser funnet helt opp i veikanten antar vi tvilsomt kan ha kommet sjøveien.

Stort sett alt av det som var mulig å fjerne ble ryddet bort. På noen få steder var gjenstander enten for tunge til å få ryddet vekk, eller de satt for fast. Det var også noen plasser det opplevdes som usikkert om det var avfall, selv om det så sånn ut, eller om det var gjenstander som faktisk ble benyttet. Alle disse stedene, som ikke var mange, vil bli meldt inn til Sørreisa kommune og så får kommunen avgjøre videre oppfølging.

Strandrydding er et viktig bidrag for å holde naturen ren. Det har også en annen effekt, og det går på samholdet blant de som deltar. Det er veldig sosialt og koselig å rydde stranda i lag, og det gode klubbmiljøet i Sørreisa O-lag ble ytterligere konsolidert gjennom kveldens innsats. Vi blir helt klart med senere også.

Bilder fra strandryddinga:

Oppstartsbriefen ble foretatt utenfor det gamle S-laget i Skøelv hvor Bioform nå holder til. Synlighetsbekledning var ansett som viktig.

Bilistene ble advart om at strandrydding pågikk.

Hans-Martin Vaeng og Suwimol Phiromthai Vaeng er i gang. Strandas utforming gjør at de må være litt forsiktig.

Helt på felgen ble man ikke selv om man fant dette på stranda.

Kveldens strandrydding ble ingen tannløs affære. I allefall ikke for de som ryddet.

Det begynte snart å hope seg opp i medbrakte plastsekker med blant annet nettopp plast.

Avfall eller ikke? Noen få steder var vi i tvil om gjenstander kunne fjernes selv om det så ut som avfall. I slik tilfeller lot vi gjenstandene være og lar det bli opp til kommunen hva som skjer videre.

Tau må man desverre forvente å finne på stranda.

Et nummer på stranda kan bety så mangt. For Hans-Martin Vaengs del innebar det et bilnummerskilt.

Bilnummerskiltet, som vi har sladdet på bildet, vil bli overlevert Statens vegvesen.

Det var tydeligvis tillatt å holde mer enn 50 på stranda, men vi møtte heldigvis ingen kjøretøy der. Også dette skiltet vil bli overlevert Statens vegvesen.

Stine-Mari Gabrielsen er på tur opp til veien mens Ulf Wensel dirigerer.

Helene Aspevoll er fornøyd med kveldens fangst og viser den frem til Arvid Johansen og Jim Sigve Albertsen.

Arvid Johansen var ansvarlig for bortkjøring av det som ble ryddet. Tilhengeren ble fort full.

Senja Avfall hadde plassert en container ved innkjøringa til Bjørgatunnelen på Sørreisa-siden. Roar Jørgensen og Arvd Johansen tømmer den første tilhengerlasten i- og ved containeren.

Tilhengeren er fylt opp for siste gang og det er tid for utveksling av informasjon om kveldens funn.

Et lagbilde måtte selvfølgelig tas. Fra venstre Suwimol Phiromthai Vaeng, Monica Bjørnslett, Asgaut Løkse, Helene Aspevoll, Eirik Arne Sørensen, Stine-Mari Gabrielsen, Guri Løkse, Hans-Martin Vaeng, Arvid Johansen, Jim Sigve Albertsen og Ulf Wensel. Heidi Gunnberg, Siw Andreassen og Ivar Helgesen var blitt permitert, mens Jon Helge Vaeng var fotograf. Tilsammen 15 blide strandryddere fra Sørreisa O-lag deltok i kveld.

Da var alt tømt i containeren. Den ble ikke full, nær sagt heldigvis. Det var likevel godt med søppel som ble plukket i kveld. Kun det som var brennbart ble kastet i containeren.

Etter beskjed fra kommunen ble metallgjenstander og annet ikke-brennbart materiale lagt ved siden av containeren.

Stengt for kommentarer.