Ekstraordinært årsmøte ferdig

Da er det ekstraordinære årsmøtet gjennomført. Innkalling finnes i dette innlegget. Det ble også lagt ut et nytt innlegg ved møtets start.

Følgende personer deltok:
Jon Helge Vaeng, Ronny Moan, Kjell-Olaf Noreng, Hans-Martin Vaeng, Ivar Helgesen, Ulf Wensel, Eli Blomseth Helgesen, Leif Gulbrandsen, Guri Løkse, Arvid Johansen og Helene Aspevoll.

Det ekstraordinære årsmøtet har resultert i følgende:

  • Andreas Gunnberg Johansen er valgt til nestleder.
  • Rolf Arne Andreassen og Hans-Martin Vaeng er valgt til medlemmer i kontrollutvalget.
  • Eli Blomseth Helgesen er valgt til varamedlem til kontrollutvalget.

Vi gratulerer de som ble valgt.

Denne oversikten er blitt oppdatert med bakgrunn i valgene.

Vi takker for deltagelsen på dette historiske årsmøtet. Historisk ikke bare fordi det er det første ekstraordinære årsmøtet i Sørreisa O-lags historie, men også fordi det er første, og forhåpentligvis siste gang, et årsmøte har blitt gjennomført uten fysisk oppmøte. På grunn av koronakrisen måtte møtet gjennomføres elektronisk, og vi havnet på e-post og Microsoft Forms som de mest hensiktsmessige verktøyene. Dette fordi sakene som det ekstraordinære årsmøtet skulle behandle var rene formalsaker. Hadde det vært andre saker som krevde mer diskusjon og direkte muntlig dialog, måtte vi ha funnet en annen måte å gjennomføre årsmøtet på.

Stengt for kommentarer.