Det ekstraordinære årsmøtet er i gang

Sørreisa O-lag avvikler ekstraordinært årsmøte på ekstraordinær måte ved at møtet skjer gjennom e-post eller et skjema laget i Microsoft Forms (sistnevnte er nytt siden innkallingen). Dette på grunn av pågående koronapandemi. Se innkalling her. Innkalling er også gjort per e-post.

Årsmøtet starter Langfredag kl. 0800 og varer til og med søndag 19. april kl. 2000.

De eneste reelle sakene som skal behandles, er valg av nestleder samt valg av to medlemmer og et varamedlem til et kontrollutvalg vi nå er pålagt å ha. I tillegg kommer godkjenning av innkalling, samt valg av to personer til å underskrive protokollen. Det sistnevnte kom dessverre ikke med i innkallingen.

Sakene som skal behandles er altså:

  • Velge to personer til å underskrive protokollen
  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av nestleder
  • Valg av kontrollutvalg på to personer
  • Valg av varamedlem til kontrollutvalget

Styrets innstilling til hver sak er som følger, jf. over:

  • Arvid Johansen og Helene Aspevoll velges (da disse 100% sikkert vil delta på årsmøtet)
  • Innkalling godkjennes
  • Andreas Gunnberg Johansen velges til nestleder
  • Rolf Arne Andreassen og Hans-Martin Vaeng velges til faste medlemmer i kontrollutvalget
  • Eli Blomseth Helgesen velges til varamedlem til kontrollutvalget

De som vil delta på det ekstraordinære årsmøtet, sender i perioden årsmøtet pågår e-post til styreleder til helgejon@online.no og gir sine innspill til de fem sakene på sakslista. Det må fremgå om man er enig i styrets innstilling eller ikke. Svar kan eventuelt gis via dette skjemaet for de som ikke ønsker å bruke e-post eller ikke har e-post.

Minimum 5 medlemmer må delta for at det ekstraordinære årsmøtet skal være vedtaksført (beslutningsdyktig).

10.04.2020
Jon Helge Vaeng
Leder Sørreisa O-lag

Abonner

Abonner på nyhetsbrev for å få oppdateringer

Stengt for kommentarer.