Extraordinært årsmøte 12 april kl 1800 + påfølgende styremøte

Grunnet frafall fra verv, mangler styret etter årsmøtet ett medlem.
Styret er derfor ikke konstituert.
Det letes for tiden etter ett styremedlem til.
Av den grunn innkalles det herved til ekstraordinært årsmøte:
Søndag 12 april kl 1800 på kommunehuset.
Sak: Valg av leder.
Direkte etter starter ordinært styremøte.
Saksliste sendes ut 7 april.
Vel møtt.

Styret

Stengt for kommentarer.