OPPDATERT: AVHOLDT ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS 2015 KL 1800 + påfølgende sesongmøte ! ;-)

ÅRSMØTET ER AVHOLDT med 10 medlemmer tilstede:
INNKALLINGEN HER.
VEDTATT ÅRSBERETNING HER.
SAKSLISTA HER.
ØKONOMI: Resultat og budsjettforslag – fås ved henvendelse til styret.

SESONGMØTE
For påføgende møte ad sesongen:
Tiltaksplan, DRAFT, for 2015 ligger klar : HER.
DRAFT O-JAKT 2015, finner du også: HER.
.
. og avtroppende leders ide-ark (som IKKE er til behandling) kan for interesserte og for styrets videre arbeid, ses HER.

 ——————————————————————————————

Dato: 2015-02-08

Til:medlemmene i Sørreisa O-lag                                                     

Årsmøte i Sørreisa O-lag

SØNDAG 8. MARS 2015 KLOKKEN 1800

Årsmøtet avholdes i kjelleren på det gamle kommunehuset.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 22.februar, bruk gjerne e-post; post@sorreisa-olag.no Senest en uke før årsmøtet legges sakliste med alle sakspapirer ut på:
www.sorreisa-olag.no Du kan også få kopi ved henvendelse til styret i o-laget.

Merknader:
Det gjelder særlige krav til valgbarhet for personer som skal velges til verv på årsmøtet også krav til kjønnsfordelingen av årsmøtevalgte organer (styret, osv.). I organer med 2-3 personer må minst én være av det motsatte kjønn. I organer med 4 eller flere, må minst to være av det motsatte kjønn.

Valgkomiteen i kraft av Hilde Gulbrandsen og Øyvind Helgesen jobber med forslag til nytt styre.
De som vil være aktuelle blir spurt FØR årsmøtet.
(…vil du unngå årsmøtet, men delta på sesongmøtet, så kommer du etter 1900….!!)

Administrativt:
Det blir ett kort og effektivt årsmøte.
Direkte etter årsmøtet blir det kaffe og kaker, spørrekonkurranse på nett og utdeling av premier for O-JAKTA 2014. Avslutningsvis blir det et kort sesongmøte hvor fordeling av oppgaver blir essensielt.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret i o-laget

Stengt for kommentarer.