Årsmøtet for 2023 vel i havn

I dag gjennomførte Sørreisa O-lag årsmøte for 2023 på møterom på kommunehuset i Sørreisa. 12 personer møtte opp. Møtet gikk som vanlig rolig for seg uten store diskusjoner. Økonomien i o-laget er svært god, og aktivitetsnivået fremover vil bli minst like stort som før. Årets hovedarrangement blir nordnorsk mesterskap på Bardufoss 16.-18. august, der Sørreisa O-lag er ansvarlig for sprint og normaldistanse mens Mellembygd O-lag tar stafetten.

I styret ble det gjort flere utskiftninger. Leder i 2023, Stine-Mari Gabrielsen, valgte å ikke ta gjenvalg på grunn av sin jobbsituasjon. Heller ikke nestleder Anne-Kari Bakkland tok gjenvalg. Det ble derfor en jobb for valgkomitéen å finne erstattere, og til slutt ble innstillingen denne som ble enstemmig vedtatt:

Leder: Jon Helge Vaeng (ny)
Nestleder: Hans-Martin Vaeng (rykker opp fra verv som ordinært styremedlem)
Styremedlem: Siw Helen Andreassen (ikke på valg)
Styremedlem: Eli Blomseth Helgesen (ikke på valg)
Styremedlem: Bjørn Barkli (ny)
Varamedlemmer: Lene Svendsen og Eirik Arne Sørensen (begge ble gjenvalgt)

Det nye styret vil møtes en gang i løpet av mars for å konstituere seg og fordele arbeidsoppgaver.

Endelig regnskap og budsjett vil bli lagt ut straks vedtatte justeringer er innarbeidet.

Årsmøtet er i gang.

Anne-Kari Bakkland (t.h.) takket av som nestleder og overbringer avtroppende leder Stine-Mari Gabrielsen en oppmerksomhet.

Stengt for kommentarer.