Innkalling til årsmøte

Sørreisa O-lag kaller herved inn til årsmøte, med henvisning til lov for Sørreisa O-lag § 14 annet ledd. Årsmøtet finner sted fredag 1. mars kl. 1800-1930 i møterom 1 på Sørreisa kommunehus.

Fullstendig saksliste og annen nødvendig informasjon vil bli lagt ut på o-lagets hjemmeside senest én uke før årsmøtet.

Innspill til saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet, det vil si fredag 16. februar. Innspill sendes på e-post til post@sorreisa-olag.no, via vanlig brevpost til Sørreisa O-lag, PB 199, 9310 SØRREISA, eller via privat melding til Sørreisa O-lag på Facebook.

Alle medlemmer i Sørreisa O-lag kan delta på årsmøtet med stemme- og forslagsrett.

Er du nysgjerrig på hva styret jobber med, eller kan tenke deg å bidra så er det muligheter nå, det blir gjennomført valg på enkelte plasser. Kontakt gjerne valgkomitéen om du er nysgjerrig, eller noen i sittende styre for en uformell samtale. Kontaktinfo finnes her.

For nærmere informasjon om regler for årsmøtet viser vi til lov for Sørreisa O-lag §§ 14-17. Loven ligger på hjemmesiden under fanen «Inf-O» øverst på siden. Direktelenke til loven finnes her: https://www.sorreisa-olag.no/inf-o/lov-for-sorreisa-o-lag/

Vi stiller med kaffe og noe til kaffen.

Velkommen skal du være!

Med vennlig hilsen
Styret i Sørreisa O-lag
Stine-Mari Gabrielsen, Anne-Kari Bakkland, Hans-Martin Vaeng, Eli Blomseth Helgesen og Siw Helen Andreassen

Ingen kommentarer enda.

Legg igjen en kommentar