Gratis lån av utstyr

Rekrutteringspakke som inneholder kompass, Emit-brikke, mini postskjerm samt et praktisk etui.

Som den eneste kommunen i Nord-Norge er Sørreisa invitert til å bli med i en ordning der orienteringsutstyr lånes ut gratis  til de som måtte ønske det, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har Norges Orienteringsforbund fått støtte til å kjøpe inn utstyr som skal være til utlån lokalt, via lokale orienteringsklubber og utstyrssentraler. Dette er et 3-årig prosjekt, hvor første søknadsrunde og utdeling til lokallag skjer i oktober/november 2023.

Sørreisa er en av 20* kommuner som får tilbud om å være med i ordningen i første runde.

Følgende utstyr inngår i ordningen:

– Platekompass
– Tommelkompass
– Spesialkompass hvis behov
– Luper til kompass og luper for svaksynte
– EKT-brikker
– EMIT-tags
– Kartstativ
– Rekrutteringspakke

*): 7 bydeler i Oslo er blitt regnet som 7 kommuner.

Bildet nederst til høyre er hentet fra Runes O-utstyr (www.o-utstyr.no) mens de øvrige er hentet fra Idrettsbutikken (www.idrettsbutikken.no)

 

 

Abonner

Abonner på nyhetsbrev for å få oppdateringer

Stengt for kommentarer.