Sluttstatus Turorientering i Midt-Troms 2022

Sluttstatus er nå klar for årets nyvinning innen turorienteringa i Troms, «Turorientering i Midt-Troms», et samarbeid mellom klubbene Bardu IL, Mellembygd OL, Målselv IL og Sørreisa OL.

Samarbeidet har gått knirkefritt og har resultert i at både gamle og nye deltagere i turorientering har funnet poster i kjente og ukjente områder fra kyst til innland. Arrangørklubbene har fått utelukkende gode tilbakemeldinger men også noen innspill til forbedringer. Disse tar vi med oss og lover at til neste år skal opplegget bli enda bedre. For et turorienteringssamarbeid blir det også i 2023, det er helt sikkert.

Tallene for turorienteringssamarbeidet i Midt-Troms i 2023 er som følger:

Antall arrangørklubber: 4
Antall turer: 22
Antall poster: 260
Antall deltagere: 144

Antall deltagere per klubb:
Sørreisa OL: 101
Bardu IL: 49
Målselv IL: 23
Mellembygd OL: 20

Antall deltagere som fant alle 260 poster: 2
Eirik Arne Sørensen og Jon Helge Vaeng

Antall deltagere som fant minst 100 poster og var med i trekning av gavepremier (se lenger ned): 12
Arvid A. Johansen, Helene Aspevoll, Hanne Fredriksen, Tor Henning Gjermstad, Heidi Gunnberg, Ivar Helgesen, Eli Blomseth Helgesen, Guri Olavsdotter Løkse, Catharina Swart, Eirik Sørensen, Jon Helge Vaeng og
Kirsti Karlstad Vaeng

Tur med flest deltagere:
Grønn tur Brekka (Sørreisa OL): 50

Tur med færrest deltagere:
Blå tur Karlstad (Målselv IL): 7

Antall deltagere per tur på hver klubbs turorientering:

Bardu IL – 5 turer – 50 poster
Grønn tur Setermoen Øst: 32
Blå tur Stormyra: 26
Grønn tur Setermoen Vest: 21
Rød tur Stormyra Vest: 17
Grønn tur Nedre Bardu: 14

Mellembygd OL – 3 turer – 40 poster
Grønn tur Målselvfossen: 19
Grønn tur Mellembygd kultur- og oppvekstsenter: 16
Postplukk Målselv fjellandsby: 9

Målselv IL – 5 turer – 50 poster
Grønn tur Rustahøgda: 20
Blå tur Bardufosstun: 12
Rød tur Rustafjellet: 9
Rød tur Steiberget: 9
Blå tur Karlstad: 7

Sørreisa OL – 9 turer – 120 poster
Grønn tur Brekka: 50
Postplukk i Gumpedalen: 41
Grønn tur Skøelv: 32
Grønn tur Finnlandsmoan: 26
Blå tur Valnesrunden: 23
Blå tur Kollen: 17
Rød tur Rabban: 17
Rød tur Fossmoen-Skaret: 14
Rød tur Hemmingsjord: 10

Premietrekning ble gjort 20.12.2022 og følgende ble trukket ut som vinnere av gavepremier:
Arvid A. Johansen – gavekort kr 250 Sport 1
Helene Aspevoll – gavekort kr 250 Sport 1
Kirsti Karlstad Vaeng – gavekort kr 250 Sport 1
Catharina Swart – gavekort kr. 250 Bardu Sport

Eirik Arne Sørensen og Jon Helge Vaeng får et gavekort hver på kr 500 på Amfi for å ha funnet alle 260 postene.

Premier vil bli overlevert etter nærmere avtale med den enkelte.

Turorienteringssamarbeidet i Midt-Troms v/Bardu IL, Mellembygd OL; Målselv IL og Søreisa OL takker hjerteligst for årets sesong og vil ut på nyåret starte planlegginga av opplegget for 2023. Vi håper å se både årets deltagere og nye deltagere på jakt etter tur-o-poster til neste år.

For arrangørklubbene:
Tonje Kristin Pettersen (Bardu IL), Axel Theisen (Mellembygd OL)
Gro Kari Hansen (Målselv IL), Arvid Johansen (Sørreisa OL)

Stengt for kommentarer.