Turorientering i Midt-Troms

www.sorreisa-olag.no/turomidttroms

– –

Bardu IL, Mellembygd OL, Målselv IL og Sørreisa OL ønsker velkommen til turorientering i en av Norges vakreste regioner.

Til sammen 240 poster er satt ut i kommunene Bardu, Målselv, Sørreisa og Dyrøy. I august kom det 20 til i Sørreisa slik at det denne sommeren er mulig å finne hele 260 poster.

Postene er fordelt slik:

Klubb Kart/område Type tur Poster Periode
  xxx    
Bardu IL Nedre Bardu Grønn 10 10.06-30.10
(50 poster) Setermoen Øst Grønn 12 10.06-30.10
Setermoen Vest Grønn 8 10.06-30.10
Stormyra ØstS Blå 10 10.06-20.09
Stormyra Vest Rød 10 10.06-20.09
x
Mellembygd OL Målselvfossen Grønn 10 10.06-30.10
(40 poster) MKOS* Grønn 10 15.06-30.10
x Målselv fjellandsby Postplukk 20 17.06-20.09
x
Målselv IL Rustahøgda Grønn 10 10.06-30.10
(50 poster) Karlstad skole Blå 10 10.06-20.09
Bardufosstun Blå 10 10.06-20.09
Steinberget Rød 10 10.06-20.09
Rustafjellet Rød 10 10.06-20.09
Sørreisa OL Finnlandsmoan (Dyrøy) Grønn 10 10.06-30.10
(120 poster) Skøelv Grønn 10 10.06-30.10
Brekka Grønn 10 10.06-30.10
Kollen Blå 15 10.06-20.09
Valnesrunden Blå 15 10.06-20.09
Skaret/Fossmoen Rød 12 10.06-20.09
Rabban Rød 14 10.06-20.09
Hemmingsjord Rød 14 10.06-20.09
Gumpedalen/Skøvatnet Postplukk 20 06.08-25.09


*) MKOS = Mellembygd kultur- og oppvekstsenter.

Supplerende informasjon om den enkelte klubb kommer lenger ned på siden.

Hva er turorientering?

«Turorientering er en morsom aktivitet som kombinerer skattejakt med naturopplevelser.»

Se film som forklarer hva turorientering går ut på: Turorientering (YouTube).

Ulike vanskelighetsgrader

Postene er fordelt på flere kart, og hvert kart utgjør en «tur». Hver tur har ulik vanskelighetsgrad og har fått en farge som tilsvarer vanskelighetsgraden. Dette illustreres her:

Turer som passer for alle

Den enkleste formen for turorientering kalles grønne turer. En grønn tur er et lavterskeltilbud både med hensyn til vanskelighetsgrad og tilgjengelighet.

En grønn tur krever ingen forkunnskaper eller erfaringer. Den passer for alle; barn, ungdom, voksne, eldre og funksjonshemmede, og vil kunne gjennomføres på beina, på sykkel, i rullestol og med barnevogn.

Postene på grønne turer er i motsetning til resten av turene markert med stolper som er lett tilgjengelige på eller rett ved siden av sti/vei.

Hvordan få tak i kart

På internett:
Alle klubber legger kartene ut på hovedsiden for turorientering i Norge – turorientering.no Søk opp klubben du ønsker kartene til, og last ned ønsket kart. For å gjøre det må du opprette deg en profil.

Direktelenker til den enkelte klubb sin side på turorientering.no:

Noen klubber legger også kart ut på sin egen hjemmeside. Se mer info for den enkelte klubb under.

På mobilapp:
I tilknytning til turorientering.no er det laget en mobilapp. Man finner samme informasjon i appen som på hjemmesiden. I tillegg kan man registrere poster direkte i appen, bl.a. ved å scanne QR-koder. Mer om dette lenger ned under «Registrering av poster».

Appen heter «Turorientering» og kan lastes ned her:
AppStore   Google Play

På steder den enkelte klubb tilbyr:
Noen klubber tilbyr kart også utenom de elektroniske løsningene som er listet opp over. Se info for den enkelte klubb under.

Pris

Grønne turer er gratis. Det samme er Sørreisa O-lags spesialttur «Postplukk i Gumpedalen» (se info for Sørreisa O-lag under).

Alle øvrige turer koster kr. 50 pr stk.

Registrering av poster

Hver post er utstyrt med en bokstavkode + QR-kode. Kodene vil kunne registreres på flere måter:

 

Poenglister

Hver post gir 1 poeng. Se hvor mange poeng du selv og andre har:

Premiering

Alle som finner minst 100 poster blir med i trekning av flotte premier. Vi har ennå ikke landet hva premiene vil bli, og vil komme tilbake med informasjon om dette.

Alle som finner samtlige 260 poster poster vil få en spesiell premie.

I tillegg kan den enkelte klubb ha egen premiering for sin egen turorientering. Se info om den enkelte klubb under.

Facebookgruppe

Vi har opprettet en åpen Facebookgruppe som heter Turorientering i Midt-Troms. Bli med her og del dine opplevelser i form av bilder og tekst. Vi ønsker også tilbakemeldinger på godt og vondt. I Facebookgruppa vil vi også legge ut informasjon når det er aktuelt.

Spre gjerne info om gruppa til andre.

Infobrosjyre

Vi har laget en enkel infobrosjyre du kan skrive ut og legge f.eks. på din arbeidsplass. Ta dobbeltsidig utskrift i A4-format, og brett på midten. Fordi det kan være forskjell på hvordan skrivere roterer sidene, legger vi ut to versjoner:

Arrangørklubbene

Under følger nærmere info om den enkelte klubb:

Bardu IL

Bardu IL er et fleridrettslag som består av flere grupper, deriblant orienteringsgruppa.

Vi har aktivitet for små og store fra ca april t.o.m september. I tillegg til treninger og løp legger vi også til rette for aktivitet for alle gjennom turorientering. Her vil du finne turer for små og store, på vei og i terrenget.

Hyggelig om du vil støtte vår aktivitet med å bli medlem.

Mellembygd OL

Mellembygd o-lag er en liten orienteringsklubb med base på Rundhaug.

Vi tilbyr grønne turer i nærterrenget rundt skolen i Mellombygda, og ved Målselvfossen, Norges nasjonalfoss. I tillegg har vi postplukk med poster i alle vanskelighetsgrader i åpen fjellbjørkeskog i terrenget rundt Målselv fjellandsby.

Målselv IL

O-gruppa i Målselv IL har per dags dato ikke så stor aktivitet, men vi arrangerer o-trimløp og legger ut tur-o poster. I år vil vi i tillegg lage 2 skolekart; ved Olsborg skole og Bardufoss ungdomsskole.  Vi samarbeider også med Forsvaret.

Sørreisa OL

Sørreisa O-lag ble stiftet i 1970 og har rundt 80 medlemmer.

Vi setter i år ny rekord med 120 turorienteringsposter. Av disse er 10 i vår nabokommune i vest Dyrøy, hvor vi har lagt en grønn tur til Finnlandsmoan (Brøstadbotn).

En av turene, som vi har kalt Postplukk i Gumpedalen, er en spesialtur i forbindelse med markeringen av 200 år med fast bosetting i Gumpedalen og ved Skøvatnet. Turen består av poster som settes ut i august på steder med sin egen lille historie.

Registrering av poster kan i tillegg til på måten som er beskrevet lenger opp også skje via e-post og vanlig brev. Vi har også egen premiering. Les mer på Sørreisa O-lags hovedside for turorientering.

Kart med grønne turer er i tillegg til på turorientering.no lagt ut på Sørreisa O-lags side for grønne turer.

Vi tilbyr også å skrive ut kart og levere/sende etter nærmere avtale. Send e-post til post@sorreisa-olag.no eller ring 95086068 / 93203654.

Sjekk gjerne Sørreisa O-lags hjemmeside for mer informasjon om aktiviteten i Sørreisa O-lag.

*Turorientering i Midt-Troms er støttet av avisa Nordlys / Sparebankstiftelsen DNB*

 

(Sist oppdatert: 20.12.2022)

Ingen kommentarer enda.

Legg igjen en kommentar