Utvidede smitteverntiltak under NNM

Koronaviruset Covid-19 preger hele verden, og utviklingen den siste tiden gir få indikasjoner på at pandemien er i ferd med å avta, snarere tvertimot.

Dette rammer selvsagt også orienteringsidretten i Norge, og Norges orienteringsforbund (NOF) har i den forbindelse utarbeidet en smittevernveileder for gjennomføring av løp. Denne har blitt revidert flere ganger, siste gang i dag 17. august.

I den reviderte veilederen skriver NOF at «Brukte løpskart er potensielt kilde til smittespredning. Likeså den aktivitet som gjerne oppstår ved diskusjon rundt veivalg rett etter målgang. Det anbefales at samtlige kart samles inn ved mål og destrueres. Brukte løpskart håndteres med største aktsomhet av arrangøren. Umiddelbart etter løpets slutt må arrangøren da legge ut alle kart som pdf for nedlasting

Selv om NOF som svar på tidligere henvendelser relatert til smittevern har sagt at det er lov å bruke hodet og gjøre nødvendige lokale tilpasninger, så velger vi å følge NOFs anbefaling fullt ut når det gjelder dette punktet. Løpskartene under NNM vil derfor bli samlet inn etter målgang, og alle løyper vil bli lagt ut for nedlasting på NNMs hjemmeside.

Videre har Sørreisa O-lag etter en diskusjon på et NNM-forberedende møte i ettermiddag bestemt å gi starterne anledning til å ilegge løpere startnekt hvis de møter til start med luftveisinfeksjonssymptomer.

I NOFs veileder heter det at «Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke delta/arrangere (heller ikke ved milde symptomer). Dette gjelder også personer som er i karantene eller isolasjon.»

Vi forutsetter at alle deltagere under NNM etterlever dette, men for å være helt på den sikre siden vil altså starterne kunne nekte løpere å starte hvis de likevel møter opp ved start med symptomer på luftveisinfeksjon. Dog må det sterkt understrekes at vi ønsker å løse eventuelle slike situasjoner på en smidig måte i god dialog med den/de det gjelder. Vi håper imidlertid ikke, og regner heller ikke med, å komme i slike situasjoner.

Alle endringer er innarbeidet i et oppdatert PM som er lagt ut i Eventor og på NNMs hjemmeside.

Stengt for kommentarer.