Åpning av Stolpejakten

Lørdag 1. mai er datoen vi har satt for åpning av Stolpejakten 2021 i Sørreisa. Alle stolper er allerede satt ut, slik at vi velger å åpne litt før tiden.

Årets opplegg skiller seg fra fjorårets opplegg ved at det blir to «omganger». Tilsammen 40 stolper blir satt ut i løpet av sommeren i eller nært Sørreisa sentrum. De første 20 er klare fra i dag, og de 20 neste vil være klare 1. august. De første 20 blir stående ute når 20 nye settes ut, slik at det i siste periode altså kan jaktes på 40 stolper.

Stolpejakten er helt gratis å delta i, og passer for alle.

I o-lagets årsmelding for 2020 går det frem at 324 personer fant en eller flere stolper. Det tilsvarte ca 9% av innbyggertallet i Sørreisa kommune. Det var plassert ut 20 stolper. 146 personer fant alle stolpene, mens snittet totalt havnet på 17 på stolper per deltager.

Bli med, ta med venner, familie og arbeidskolleger, så slår vi i år deltagertallet fra i fjor! Vi går for et deltagerantall som tilsvarer minst 10% av kommunens innbyggertall, det vil si minst 350 deltagere.

Les mer om Stolpejakten og se årets Stolpejaktenkart på denne siden:

Tidligere år har Stolpejaktenkartet vært publisert i vårutgaven av Sørreisa kommunes informasjonsavis Ka skjer. På grunn av kommunens anstrengte økonomiske situasjon kom det ikke ut noe vårnummer i år. Deltagerne må derfor selv skrive ut kart via siden vi har lenket til rett over, eller ved å gå direkte til kartet her (de 20 første stolpene). Trenger du eventuelt hjelp til utskrift, ta kontakt med oss på e-post til post@sorreisa-olag.no.

Når smittesituasjonen tillater det vil vi legge ut kart i en egen Stolpejaktenkasse ved informasjonstavla ved aktivitetsparken bak Sørreisa Hotell:

Husk å ta smittevernhensyn. Se Helsedirektoratets nasjonale veileder om smittevern innen idretten.

Få arbeidskolleger med på Stolpejakten. Skriv ut denne plakaten og heng opp på arbeidsplassen:

Stengt for kommentarer.