Informasjon fra o-forbundet om pågående koronaviruspandemi

Alle enkeltpersoner og organisasjonsledd skal følge helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger. Folkehelseinstituttet (FHI) sier samtidig at fysisk aktivitet er bra for helsa, og anbefaler alle å være i aktivitet innenfor de rammer som er satt av smittevernhensyn. Norges orienteringsforbund (NOF) anbefaler derfor at klubbene iverksetter og opprettholder enkelte av sine tilbud, med flere begrensende tilpasninger for å hindre spredning av smitte. Fellestreninger og konkurranser skal avlyses inntil ny beskjed foreligger fra NOF.

Dette fremkommer i informasjon fra NOF publisert i dag på forbundets hjemmeside samt sendt alle klubber på e-post. Informasjonen kan leses i sin helhet her: Aktivitetsinfo til klubbene i disse «smittevern»-tider

 

Stengt for kommentarer.